Udział komórek regulatorowych oraz wybranych cytokin w patogenezie astmy oskrzelowej

Monika Zuśka-Prot 1, Jerzy J. Jaroszewski 1, Tomasz Maślanka 1
1 - Katedra Farmakologii i Toksykologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 668-677
ICID: 1207511
Article type: Review article
 
 
Patogeneza astmy jest niezwykle złożona, gdyż składają się na nią wzajemne oddziaływania między licznymi czynnikami i mechanizmami. Zapaleniu dróg oskrzelowych w przebiegu astmy alergicznej towarzyszy zwiększona aktywacja komórek pomocniczych typu 2, wytwarzanie IgE oraz napływ i aktywacja eozynofilów. Badania z ostatnich lat wskazują, że deficyt komórek regulatorowych o fenotypie Foxp3+CD25+CD4+ i Foxp3+CD25+CD8+ oraz komórek regulatorowych typu 1 odgrywa istotną rolę w rozwoju tej choroby. Ponadto, liczne badania dostarczają przekonujących dowodów na to, że zmniejszenie wytwarzania IL-10 oraz zwiększenie syntezy IL-17 mają istotne znaczenie w patofizjologii astmy. Inną ważną cytokiną mającą związek z tą chorobą jest TGF-β. Uczestnicząc w patogenezie astmy, TGF-β ma paradoksalny status, gdyż wydaje się jednocześnie zaangażowany w zapobieganie rozwojowi choroby, jak i w jej progresję. W artykule pokrótce omówiono dane kliniczne i doświadczalne dotyczące udziału limfocytów T- regulatorowych oraz IL-10, IL-17 i TGF-β w patogenezie astmy.
DOI: 10.5604/17322693.1207511
PMID 27356599 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     limfocyty T regulatorowe [5 powiązanych rekordów]
     IL-10 [32 powiązanych rekordów]
     IL-17 [13 powiązanych rekordów]
     TGF-β [18 powiązanych rekordów]
     regulatory T cells [18 powiązanych rekordów]
     Asthma [669 powiązanych rekordów]