Białkowe czynniki lipogenne – rola w regulacji metabolizmu i funkcji mięśnia sercowego

Tomasz Bednarski 1, Aleksandra Pyrkowska 2, Agnieszka Opasińska 1, Paweł Dobrzyń 1
1 - Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
2 - Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 644-653
ICID: 1206541
Article type: Review article
 
 
W kardiomiocytach poziom ekspresji enzymów zaangażowanych w lipogenzę jest zaskakująco wysoki, zwłaszcza że synteza de novo lipidów w mięśniu sercowym jest niewielka. Najnowsze badania wykazały, że enzymy te odgrywają istotną rolę w regulacji metabolizmu i funkcji mięśnia sercowego. Kwasy tłuszczowe stanowią główne źródło energii wykorzystywanej przez mięsień sercowy w stanie fizjologicznym, natomiast nadmierna akumulacja lipidów (m.in. ceramidów i diacylogliceroli) prowadzi do dysfunkcji kardiomiocytów. Wyciszenie ekspresji genów kodujących białka zaangażowane w lipogenezę (np. białka wiążącego sterolowy element regulatorowy 1, desaturazy stearoilo-CoA 1, karboksylazy acetylo-CoA) zmniejsza stłuszczenie oraz zahamowuje apoptozę kardiomiocytów, co wpływa na poprawę czynności skurczowej serca. Białkowe czynniki lipogenne są także zaangażowane w regulację procesów β-oksydacji kwasów tłuszczowych oraz zużycia glukozy, co jest szczególnie ważne do utrzymania właściwej homeostazy energetycznej w sercu w stanach patologicznych. Syntaza kwasów tłuszczowych, enzym katalizujący de novo syntezę kwasów tłuszczowych, pełni także istotną funkcję w regulacji metabolizmu wapnia w mięśniu sercowym. Przez regulację aktywności kanałów wapniowych typu L enzym ten reguluje napływ jonów wapnia do kardiomiocytów. Coraz więcej danych wskazuje na to, że białkowe czynniki lipogenne w kardiomiocytach mogą pełnić odmienną rolę niż w innych tkankach. W pracy przedstawiono najnowsze dane dotyczące roli enzymów zaangażowanych w syntezę kwasów tłuszczowych i lipidów złożonych w regulacji metabolizmu serca.
DOI: 10.5604/17322693.1206541
PMID 27333934 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ceramidy [3 powiązanych rekordów]
     lipogeneza [2 powiązanych rekordów]
     dysfunkcja serca [1 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     Fatty Acids [165 powiązanych rekordów]
     Ceramides [2 powiązanych rekordów]
     lipogenesis [4 powiązanych rekordów]