Katelicydyny i defensyny w regulacji aktywności przeciwdrobnoustrojowej komórek tucznych

Justyna Agier 1, Ewa Brzezińska-Błaszczyk 1
1 - Zakład Immunologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 618-636
ICID: 1205357
Article type: Review article
 
 
Katelicydyny i defensyny, należące do grupy peptydów przeciwdrobnoustrojowych, to cząsteczki efektorowe będące jednym z najstarszych ewolucyjnie mechanizmów obronnych. Wykazują głównie działanie przeciwbakteryjne, skierowane przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, ale także przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Mechanizm ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej polega głównie na destrukcji błony komórkowej patogenów i neutralizacji endotoksyny. Coraz więcej danych wskazuje, że oprócz bezpośrednich właściwości przeciwdrobnoustrojowych, peptydy te wykazują również właściwości immunomodulujące warunkujące koordynację mechanizmów obronnych, a także wpływają na przebieg odpowiedzi wrodzonej i nabytej. Udokumentowany wpływ katelicydyn i defensyn na różne subpopulacje komórek obejmuje m.in. chemotaksję, hamowanie apoptozy i wytwarzanie ROS. Ponadto, peptydy te w sposób bezpośredni aktywują komórki do wytwarzania i uwalniania mediatorów zarówno o charakterze prozapalnym jak i immunoregulacyjnym. Należy podkreślić, że te peptydy mogą również pobudzać komórki do wytwarzania cytokin przeciwzapalnych. Obecnie dobrze udokumentowano, że komórki tuczne odgrywają podstawową rolę w mechanizmach obronnych skierowanych przeciwko patogenom, głównie przez ekspresję receptorów rozpoznających wzorce molekularne związane z patogenami oraz przez wytwarzanie mediatorów i cytokin o bardzo szerokim oddziaływaniu biologicznym. W pracy omówiono najnowszy stan wiedzy na temat katelicydyn i defensyn jako cząsteczek efektorowych oraz wpływ tych peptydów na komórki tuczne.
DOI: 10.5604/17322693.1205357
PMID 27333932 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mast Cells [55 powiązanych rekordów]
     Cathelicidins [4 powiązanych rekordów]
     Defensins [28 powiązanych rekordów]
     pattern recognation receptors [0 powiązanych rekordów]
     komórki tuczne [8 powiązanych rekordów]
     katelicydyny [0 powiązanych rekordów]
     defensyny [0 powiązanych rekordów]
     receptory rozpoznające wzorce molekularne związane z patogenami [0 powiązanych rekordów]