Udział białek błony zewnętrznej we wrażliwości bakterii na nanosrebro

Anna Kędziora 1, Eva Krzyżewska 2, Bartłomiej Dudek 1, Gabriela Bugla‑Płoskońska 1
1 - Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
2 - Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 610-617
ICID: 1205005
Article type: Review article
 
 
Przedmiotem opracowania jest analiza udziału białek błony zewnętrznej we wrażliwości bakterii Gram‑ujemnych na nanomateriały srebra. Mechanizm oddziaływania srebra z komórką bakterii najdokładniej opisano dla tej grupy mikroorganizmów. Istnieje kilka teorii dotyczących skuteczności antybakteryjnej jonów srebra i nanosrebra, a przy tym wskazywane są różnice w sposobie ich działania. Białka błony zewnętrznej bakterii Gram‑ujemnych są zaangażowane w pobieranie srebra ze środowiska i mają udział w rozwoju mechanizmów oporności na nanometal. Białka te stanowią mierzalny parametr w fenotypowej reakcji komórek bakterii Gram‑ujemnych na obecność w środowisku nanoform srebra: jego właściwości, składu chemicznego, zawartości, czasu działania. Metody proteomiczne (w tym elektroforeza dwukierunkowa i MALDI TOF) są zatem właściwymi technikami do określania wrażliwości bakterii na srebro oraz zmian jakie zachodzą w błonie zewnętrznej pod wpływem: czasu działania/ekspozycji oraz parametrów fizycznych i chemicznych nanomateriałów srebra. Wiele preparatów zawierających nanosrebro nadal jest na etapie badań w zakresie charakterystyki fizyko‑chemicznej oraz biologicznej aktywności, inne już wdrożono do wielu gałęzi przemysłu. W dobie bardzo dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii i wprowadzania na rynek produktów biobójczych, opartych na biologicznie aktywnych nanocząstkach (głównie nanosrebra) istnieje konieczność analizy odpowiedzi komórek bakterii na nanosrebro zróżnicowane pod względem cech fizycznych i chemicznych.
DOI: 10.5604/17322693.1205005
PMID 27333931 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     NANOTECHNOLOGIA [13 powiązanych rekordów]
     srebro [5 powiązanych rekordów]
     białka błony zewnętrznej (OMP) [0 powiązanych rekordów]
     elektroforeza dwukierunkowa [0 powiązanych rekordów]
     Nanotechnology [196 powiązanych rekordów]
     Silver [75 powiązanych rekordów]
     outer membrane proteins (OMP) [0 powiązanych rekordów]
     2‑DE electrophoresis [0 powiązanych rekordów]