Mechanizmy endocytozy wykorzystywane przez wirusy podczas zakażenia

Anna Słońska 1, Joanna Cymerys 1, Marcin W. Bańbura 1
1 - Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 572-580
ICID: 1203721
Article type: Review article
 
 
Wirusy, mimo stosunkowo prostej budowy, wykształciły wiele mechanizmów ułatwiających im korzystanie ze struktur komórki gospodarza. Aby doszło do zakażenia, wirus musi wprowadzić swój genom do wnętrza komórki. Najnowsze badania wskazują, że oprócz bezpośredniej fuzji otoczki wirusowej z błoną komórkową, to endocytoza jest procesem wnikania najczęściej wykorzystywanym przez wirusy. Endocytoza to złożony mechanizm przenikania przez błony komórkowe, który obejmuje kilka ścieżek: endocytozę zależną od klatryn, zależną od kaweolin, makropinocytozę i fagocytozę. Endosomy są dla wirusów wygodnym i szybkim środkiem transportu przez błonę komórkową i cytoplazmę. Zapewniają im również ochronę przed układem immunologicznym gospodarza. Wirusy mogą korzystać nie z jednej, ale z wielu szlaków endocytarnych, aby efektywniej zakażać komórki. Identyfikacja tych procesów nie tylko umożliwi lepsze poznanie mechanizmów zaangażowanych we wnikanie wirusów do wnętrza komórki, ale także pozwoli na opracowanie nowych metod terapeutycznych. W pracy, w oparciu o najnowsze doniesienia literaturowe, opisano mechanizmy wnikania wirusów różnych rodzin do wnętrza komórek.
DOI: 10.5604/17322693.1203721
PMID 27333927 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     endocytoza [0 powiązanych rekordów]
     kaweolina [0 powiązanych rekordów]
     klatyna [0 powiązanych rekordów]
     Endocytosis [222 powiązanych rekordów]
     caveolin [0 powiązanych rekordów]
     Clathrin [1 powiązanych rekordów]
     Viruses [58 powiązanych rekordów]