Pochwica organiczna a wrodzone wady rozwojowe

Grażyna Jarząbek-Bielecka 1, Magdalena Pisarska-Krawczyk 2, Witold Kędzia 1, Małgorzata Mizgier 3, Zbigniew Friebe 1
1 - Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 - Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
3 - Zakład Dietetyki Katedry Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 556-561
ICID: 1203528
Article type: Review article
 
 
Pochwica polega na trwałym lub nawracającym skurczu mięśni pochwy, który uniemożliwia wprowadzenie penisa, palca lub innego przedmiotu, mimo że kobieta wyraziła na to zgodę. Wczesne traumatyczne doświadczenia seksualne (np. wykorzystywanie seksualne), ortodoksja religijna, niska samoocena i wyobrażenie własnego ciała, negatywna postawa wobec seksualności, brak wiedzy na temat reakcji seksualnej i lęk przed współżyciem płciowym, to niektóre z czynników etiologicznych związanych z pochwicą. Pochwica jest zazwyczaj diagnozą z wykluczenia. W różnicowaniu przyczyn tego schorzenia istotny jest wywiad, a w nim podstawowe pytania czy problem ten występował od pierwszych kontaktów seksualnych i utrzymuje się nadal, a zaspokojenie potrzeby seksualnej jest realizowane bez stosunków pochwowych, czy objaw ten występuje od jakiegoś czasu i z jakimi okolicznościami jest to związanie, czy skurcz mięśni jest niezależny od woli, odruchowy i występuje na samo wyobrażenie stosunku seksualnego oraz czy objaw ten występuje po próbie wprowadzenia członka do pochwy, które jest bardzo bolesne. Bardzo istotne jest tu zarówno badanie fizykalne, ginekologiczne, seksuologiczne jak i właściwa opieka psychologiczna. Istotną przyczyną pochwicy organicznej są wrodzone wady rozwojowe żeńskich narządów płciowych, zwłaszcza te, które są przyczyną stenoz. Wskutek zaburzenia rozwoju przewodów Müllera i zatoki moczowo-płciowej w okresie embriogenezy nieprawidłowo rozwijają się jajowody, macica i pochwa. W praktyce ginekologicznej i seksuologicznej problemy związane z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych spotyka się u pacjentek w różnym wieku - nie jest to tylko problem ginekologii i seksuologii wieku rozwojowego. Pochwica organiczna związana z wadami rozwojowymi jest tu istotnym problemem.
DOI: 10.5604/17322693.1203528
PMID 27333925 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pochwica [2 powiązanych rekordów]
     ginekologia [25 powiązanych rekordów]
     seksuologia [5 powiązanych rekordów]
     aginismus [0 powiązanych rekordów]
     Gynecology [112 powiązanych rekordów]
     sexuology [0 powiązanych rekordów]