Eukariotyczne polimerazy TLS

Przemysław Tomczyk 1, Ewelina Synowiec 1, Daniel Wysokiński 1, Katarzyna Woźniak 1
1 - Katedra Genetyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 522-533
ICID: 1202481
Article type: Review article
 
 
Polimerazy TLS są polimerazami zdolnymi do replikowania uszkodzonego DNA (translesion DNA synthesis, TLS). Ich obecność zapobiega śmierci komórki w wyniku naruszenia integralności genomu. In vitro polimerazy te są mutatorowe, natomiast in vivo są rekrutowane poprzez określone typy uszkodzeń DNA, i przeważnie replikują je w sposób bezbłędny. Najlepiej poznanymi polimerazami TLS są polimerazy należące do rodziny Y: Rev1, κ, η, ι oraz polimeraza ζ z rodziny B. Istnieją dwa mechanizmy działania polimeraz TLS: model przełączania polimeraz i model wypełniania przerw. Wybór jednego z tych dwóch mechanizmów zależy głównie od fazy cyklu komórkowego. Regulacja aktywności polimeraz TLS może odbywać się na poziomie transkrypcji oraz na poziomie rekrutacji do miejsc uszkodzeń DNA. W tym drugim przypadku kluczowe znaczenie mają modyfikacje potranslacyjne białek – ubikwitylacja i sumoilacja oraz interakcje białko-białko.
DOI: 10.5604/17322693.1202481
PMID 27333922 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     DNA polymerases [1 powiązanych rekordów]
     DNA Damage [817 powiązanych rekordów]
     replication [31 powiązanych rekordów]
     PCNA [21 powiązanych rekordów]
     polimerazy DNA [0 powiązanych rekordów]
     uszkodzenia DNA [5 powiązanych rekordów]
     replikacja [1 powiązanych rekordów]