Karbamylacja białek – mechanizm, przyczyny i skutki

Anna Pieniążek 1, Krzysztof Gwoździński 2
1 - Katedra Biofizyki Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2 - Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 514-521
ICID: 1202189
Article type: Review article
 
 
Karbamylacja jest potranslacyjną modyfikacją białek wynikającą z nieenzymatycznego wiązania się kwasu izocyjanowego do ich wolnych grup funkcyjnych, zwłaszcza do wolnych grup aminowych. Reakcja ma duży wpływ na właściwości strukturalne i funkcjonalne białek. W ten sposób proces karbamylacji przyczynia się do przyspieszenia procesu starzenia się białek.
Obecny w organizmie mocznik może być przekształcany w cyjanian, a ten w bardziej reaktywną postać, jaką jest kwas izocyjanowy. Wysokie stężenia mocznika w organizmie wiążą się z różnymi chorobami, a zwłaszcza z niewydolnością nerek. W organizmie cyjanian występuje z mocznikiem w stałej równowadze. Jednak okazało się, że stężenie izocyjanianu w osoczu jest mniejsze, aniżeli wynikałoby to z kinetycznych parametrów rozkładu mocznika, co wiąże się z jego dużą reaktywnością z grupami funkcyjnymi białek, aminokwasów i krótkim jego okresem półtrwania.
W pracy omówiono mechanizm powstawania izocyjanianu oraz jego reakcje z grupami funkcyjnymi białek i wolnych aminokwasów. Przedstawiono również informacje na temat karbamylacji hemoglobiny, lipoprotein osocza, albuminy, białek błonowych i erytropoetyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
Karbamylacja białek wpływa negatywnie na ich aktywność biologiczną, a tym samym może się przyczyniać do pogorszenia stanu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
DOI: 10.5604/17322693.1202189
PMID 27180968 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     karbamylacja białek [0 powiązanych rekordów]
     kwas izocyjankowy [0 powiązanych rekordów]
     protein carbamylation [0 powiązanych rekordów]
     chronic renal failure [132 powiązanych rekordów]
     isocyanic acid [0 powiązanych rekordów]