Znaczenie mutacji BRAF dla progresji i terapii czerniaka, raka brodawkowatego tarczycy i raka jelita grubego

Izabela Zaleśna 1, Mariusz L. Hartman 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 471-488
ICID: 1201719
Article type: Review article
 
 
Mutacje w BRAF bardzo często występują w wielu typach nowotworów, m.in. w czerniaku, raku brodawkowatym tarczycy i raku jelita grubego. BRAF jest elementem szlaku sygnałowego RAS/RAF/MEK/ERK (MAPK), którego ciągła aktywacja prowadzi do wzrostu proliferacji, zdolności komórek nowotworowych do przeżycia, inwazji i tworzenia przerzutów. Niskocząsteczkowe inhibitory zmutowanej kinazy BRAF zrewolucjonizowały terapię pacjentów onkologicznych, szczególnie z czerniakiem. Mimo sukcesów w leczeniu pacjentów z czerniakiem za pomocą inhibitorów skierowanych przeciw zmutowanej kinazie BRAF i innym elementom szlaku RAS/RAF/MEK/ERK (MAPK), pojawiająca się oporność ogranicza długotrwałą odpowiedź na te leki. Mechanizmy oporności na inhibitory szlaku MAPK są złożone, występują na poziomie genomu i fenotypu. Często u tego samego pacjenta występuje jednoczesna aktywacja różnych mechanizmów oporności w różnych ogniskach przerzutów lub nawet w obrębie jednej zmiany. W przeglądzie opisujemy obecny stan wiedzy na temat mutacji w BRAF i ich udziału w rozwoju nowotworów. Przedstawiamy najnowsze osiągnięcia w terapii pacjentów z tymi mutacjami oraz dyskutujemy różne mechanizmy oporności rozwijającej się w odpowiedzi na terapię skierowaną przeciw wzmożonej aktywności BRAF.
DOI: 10.5604/17322693.1201719
PMID 27180965 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czerniak [22 powiązanych rekordów]
     rak brodawkowaty tarczycy [3 powiązanych rekordów]
     rak jelita grubego [71 powiązanych rekordów]
     BRAF [2 powiązanych rekordów]
     inhibitory BRAF [0 powiązanych rekordów]
     szlak sygnałowy MAPK [0 powiązanych rekordów]
     terapie celowane [4 powiązanych rekordów]
     Melanoma [152 powiązanych rekordów]