Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów a stan jamy ustnej

Agnieszka Kobus 1, Anna Kierklo 1, Danuta Sielicka 2, Sławomir Dariusz Szajda 3
1 - Zakład Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 - Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3 - Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 410-419
ICID: 1201119
Article type: Review article
 
 
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest najczęstszą autoimmunologiczną zapalną chorobą tkanki łącznej w wieku rozwojowym. Charakteryzuje się postępującą destrukcją stawów, powodującą różnego stopnia utrwalone zmiany w układzie ruchu. W literaturze szczegółowo opisano objawy kliniczne i obraz radiologiczny w poszczególnych postaciach MIZS. Niewiele jest natomiast doniesień o stanie zdrowia jamy ustnej chorych dzieci. MIZS może wpływać na twarde i miękkie tkanki jamy ustnej m.in. przez: ogólny stan zdrowia dziecka, zapalenie stawów kończyn górnych, jako następstwo farmakoterapii, zmiany w wydzielaniu i składzie śliny, stan zapalny stawu skroniowo-żuchwowego oraz deformację twarzowej części czaszki.
W pracy zestawiono dostępne piśmiennictwo dotyczące stanu zębów i przyzębia oraz higieny jamy ustnej w przebiegu MIZS. Obecność różnorodnych czynników modyfikujących środowisko jamy ustnej, takich jak rozwój twarzowej części czaszki, funkcjonowanie gruczołów ślinowych, czy nadzór i opieka ze strony osób dorosłych, uniemożliwia jednoznaczne wskazanie czy w przebiegu MIZS dochodzi do nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz choroby przyzębia. Zwrócono uwagę na potrzebę wdrożenia prawidłowych zachowań prozdrowotnych u chorych dzieci oraz zintensyfikowanie profesjonalnych zabiegów profilaktycznych i leczniczych w gabinecie stomatologicznym.
DOI: 10.5604/17322693.1201119
PMID 27180959 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     juvenile idiopathic arthritis [36 powiązanych rekordów]
     Dental Caries [269 powiązanych rekordów]
     Oral Hygiene [229 powiązanych rekordów]
     periodontal disease [97 powiązanych rekordów]