Wykorzystanie aptamerów oligonukleotydowych w terapii nowotworów

Adrian Odrzywolski 1, Adam Waśko 2
1 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 400-409
ICID: 1201115
Article type: Review article
 
 
Aptamery są nową klasą cząsteczek, które odkryto w latach 90 ubiegłego wieku. Są to najczęściej oligonukleotydy DNA bądź RNA, których długość waha się między 20 a 80 nt. Wytwarzane są z wykorzystaniem metod SELEX, które pozwalają na uzyskanie aptamerów wiążących się z teoretycznie dowolną badaną cząsteczką, zapewniając bardzo dobrą swoistość. Aptamery mogą być wykorzystywane zamiast przeciwciał ponieważ ich czułość jest na podobnym, a niekiedy wyższym poziomie i nie wykazują immunogenności oraz można je syntetyzować in vitro. Dotąd przedstawiono wiele różnych zastosowań aptamerów: od składników biosensorów po wykorzystanie w różnych technikach laboratoryjnych, takich jak mikromacierze czy chromatografii. Jedną z najważniejszych jest wykorzystanie aptamerów w medycynie, a zwłaszcza w walce z nowotworami. Mogą służyć zarówno do diagnostyki nowotworów jak i do ich zwalczania, zwłaszcza w sposobie dostarczania leków. Najwięcej badań związanych z transportem leków poświęcono dostarczaniu chemioterapeutyków, np. doksorubicyny. Znalazło to zastosowaniew badaniach nad komórkami raka wątroby, stercza, czy komórek ostrej białaczki limfoblastycznej. Inną możliwością jest wykorzystanie aptamerów do dostarczania cząsteczek siRNA. W taki sposób możliwa jest inhibicja procesu kontroli jakości mRNA w komórkach nowotworowych. Kompleks aptameru z lekiem pozwala na bezpośrednie dostarczenie substancji aktywnej do komórek określonego typu, eliminując w znacznym stopniu działanie nieswoiste leku.
DOI: 10.5604/17322693.1201115
PMID 27180958 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     siRNA [31 powiązanych rekordów]
     chemioterapia [92 powiązanych rekordów]
     SELEX [3 powiązanych rekordów]
     aptamery [0 powiązanych rekordów]
     Aptamers [1 powiązanych rekordów]
     Drug Therapy [213 powiązanych rekordów]
     cancer [736 powiązanych rekordów]
     Phototherapy [121 powiązanych rekordów]