Rozwój metod otrzymywania komórek wytwarzających przeciwciała monoklonalne

Michał Skowicki 1, Tomasz Lipiński 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu; Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 367-379
ICID: 1200552
Article type: Review article
 
 
Przeciwciała monoklonalne są biomolekułami o dużym znaczeniu naukowym i praktycznym. Tworzą zbiór przeciwciał o jednakowej swoistości i sile wiązania ponieważ są syntezowane przez komórki hybrydoma tworzące klon, czyli linię komórek wywodzących się od pojedynczej komórki. Po raz pierwszy metodę tworzenia mysich hybrydom wytwarzających przeciwciała opisano w 1975 r., za co odkrywcy otrzymali Nagrodę Nobla. Obecnie są powszechnie wykorzystywane jako narzędzia badawcze w diagnostyce i coraz częściej w medycynie, zwłaszcza w transplantologii i terapii nowotworów. Obecnie dostępnych jest w Europie i Stanach Zjednoczonych ponad 47 preparatów terapeutycznych opartych na przeciwciałach monoklonalnych, a ich liczba rośnie z roku na rok. Proces otrzymywania komórek hybrydomalnych jest wieloetapowy i czasochłonny. W związku z dużym zapotrzebowaniem na przeciwciała monoklonalne stale pracuje się nad ulepszaniem procesu ich otrzymywania, w celu m.in. jego skrócenia, zmniejszenia kosztów oraz liczby zwierząt laboratoryjnych. W artykule omówiono stosowane techniki w głównych etapach procesu i osiągnięcia związane z jego doskonaleniem i optymalizacją.
DOI: 10.5604/17322693.1200552
PMID 27117113 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hybrydoma [0 powiązanych rekordów]
     fuzja komórek [0 powiązanych rekordów]
     selekcja klonów [0 powiązanych rekordów]
     monoclonal antibodies [36 powiązanych rekordów]
     hybridoma [1 powiązanych rekordów]
     Cell Fusion [90 powiązanych rekordów]
     clone selection [1 powiązanych rekordów]