Komórkowe receptory egzogennego RNA

Patryk Reniewicz 1, Joanna Zyzak 1, Jakub Siednienko 2
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu; Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 337-348
ICID: 1199987
Article type: Review article
 
 
Prawidłowe odróżnienie egzogennych kwasów nukleinowych od własnych jest czynnikiem warunkującym przetrwanie całego organizmu, dlatego komórki wykształciły wiele receptorów, które pozwalają na identyfikację obcego DNA lub RNA. Wykrycie egzogennych kwasów nukleinowych jest swoistym „sygnałem niebezpieczeństwa” i mobilizuje komórki do walki ze źródłem zagrożenia, jakim najczęściej jest patogen. Proces rozpoznania egzogennego RNA jest skomplikowany ze względu na obecność w cytoplazmie komórek własnego RNA, dlatego w komórkach są obecne różne sensory kwasu nukleinowego. Pierwszą grupę tworzą receptory obecne w endosomie, zaliczane do receptorów Toll-podobnych: TLR3, TLR7, TLR8 i TLR13. Receptory wiążą RNA uwalniany z patogenów, które uległy endocytozie. Drugą ważną grupą receptorów RNA są receptory umiejscowione w cytoplazmie, takie jak PKR oraz receptory z grupy RLR, np. RIG-I, MDA5 i LGP2. Cytoplazmatyczne receptory rozpoznają RNA mikroorganizmów, które dostają się do wnętrza komórki, omijając endosomy. W każdym przypadku związanie RNA przez rozpoznający go receptor uruchamia kaskady sygnałowe prowadzące do wytwarzania interferonu i innych cytokin.
DOI: 10.5604/17322693.1199987
PMID 27117110 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rig-i [1 powiązanych rekordów]
     receptory RLR [0 powiązanych rekordów]
     receptory RIG-I podobne [0 powiązanych rekordów]
     RNA [77 powiązanych rekordów]
     rozpoznawanie RNA [0 powiązanych rekordów]
     TLR [4 powiązanych rekordów]
     receptory Toll podobne [0 powiązanych rekordów]
     RLR receptors [0 powiązanych rekordów]