Nadzór nad grypą

Karolina Bednarska 1, Ewelina Hallmann-Szelińska 1, Katarzyna Kondratiuk 1, Lidia B. Brydak 1
1 - Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 313-318
ICID: 1199709
Article type: Review article
 
 
Nadzór nad grypą został zainicjowany w 1947 r., od tego czasu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Health Organization) koordynuje współpracę międzynarodową, mając na celu monitorowanie aktywności wirusów grypy, skuteczną diagnostykę krążących wirusów oraz informowanie społeczeństwa o epidemiach lub pandemiach, jak również o pojawiających się nowych subtypach wirusa grypy typu A. Nadzór nad grypą to ważne zadanie, pozwala ludziom przygotować się do walki z wirusem, który nieustannie ulega mutacji doprowadzając do krążenia w populacji nowych i niejednokrotnie bardziej zjadliwych szczepów wirusa grypy. Ponieważ szczepienie przeciwko grypie jest najskuteczniejszą metodą zwalczania wirusa grypy, jednym z głównych zadań Globalnej Sieci Nadzoru nad Grypą (GISRS - Global Influenza Surveillance and Response System) jest opracowywanie optymalnego składu antygenowego szczepionki przeciwko grypie na dany sezon epidemiczny. Na przestrzeni lat rozwinęła się również Europejska Sieć Nadzoru nad Grypą (European Influenza Surveillance Network, EISN). EISN składa się z nominowanych przez zwierzchników narodowego zdrowia publicznego, jednostek kontaktowych, zbierających dane epidemiologiczne i wirusologiczne dotyczące wirusa grypy. Prowadzony przez EISN zintegrowany nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą, ma na celu dostarczenie odpowiednich danych ekspertom w dziedzinie zdrowia publicznego w krajach członkowskich tak, aby mogli podejmować właściwe działania na podstawie aktualnych informacji na temat aktywności wirusa grypy. W ścisłej współpracy z GISRS oraz EISN pozostają Krajowe Ośrodki ds. Grypy, mianowane do pełnienia swoich funkcji przez ministrów zdrowia w poszczególnych krajach.
DOI: 10.5604/17322693.1199709
PMID 27117107 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     grypa [19 powiązanych rekordów]
     nadzór [3 powiązanych rekordów]
     Krajowe Ośrodki ds. Grypy [0 powiązanych rekordów]
     influenza [118 powiązanych rekordów]
     surveillance system [5 powiązanych rekordów]
     National Influenza Centres [0 powiązanych rekordów]