Inhibitory PARP1: współczesne próby zastosowania w terapii przeciwnowotworowej i perspektywy na przyszłość

Ewelina Wiśnik 1, Marcin Ryksa 2, Maria Koter-Michalak 1
1 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Łódź
2 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Zakład Biologii Nowotworów, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 280-294
ICID: 1199303
Article type: Review article
 
 
Obecne terapie przeciwnowotworowe polegają głównie na wprowadzaniu związków wywołujących uszkodzenia DNA. Niestety, nawet skojarzone leczenie nie daje satysfakcjonujących wyników ze względu na wydajność mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA komórek nowotworowych. Dlatego też obecne badania powinny się skupiać wokół białek zaangażowanych we wszystkie systemy naprawy DNA, a przykładem takiego białka jest polimeraza poli(ADP-rybozy)-1. PARP1 jest powszechnie znana jako enzym odgrywający rolę w detekcji uszkodzeń DNA i jego naprawie. Aktywacja PARP1 w sytuacji uszkodzeń DNA umożliwia poli(ADP-rybozylację) odpowiednich białek wpływając na systemy naprawcze, co pozwala utrzymać stabilność genomu. Inhibicja białka PARP1 prowadzi natomiast do akumulacji uszkodzeń DNA, co przyczynia się do śmierci komórek. Badania nad inhibitorami PARP1 nadal trwają i niektóre z nich są obecnie w III fazie badań klinicznych. Dotychczas wprowadzono na rynek farmaceutyczny Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych tylko jednego przedstawiciela inhibitorów PARP1, jakim jest olaparib. Ponadto, coraz większa liczba doniesień literaturowych wskazuje na udział białka PARP1 w innych niż naprawa DNA procesach wewnątrzkomórkowych, takich jak: metabolizm, proliferacja, regulacja transkrypcji genów, śmierć komórki, czy modulacja odpowiedzi immunologicznej, co daje podstawy do potencjalnego, szerszego wykorzystania inhibitorów PARP1 w innych chorobach, w tym schorzeń o podłożu immunologicznym czy autoimmunologicznym.
DOI: 10.5604/17322693.1199303
PMID 27117104 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Parp1 [1 powiązanych rekordów]
     poli-ADP-rybozylacja [0 powiązanych rekordów]
     naprawa DNA [3 powiązanych rekordów]
     inhibitory PARP1 [0 powiązanych rekordów]
     śmierć komórki [2 powiązanych rekordów]
     Poly-ADP-ribosylation [0 powiązanych rekordów]
     DNA Repair [475 powiązanych rekordów]
     Cell Death [341 powiązanych rekordów]