Markery immunologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów

Agnieszka Matuszewska 1, Marta Madej 2, Piotr Wiland 2
1 - Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 251-257
ICID: 1198270
Article type: Review article
 
 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego procesu zapalnego prowadzącego do postępującej destrukcji układu kostno-stawowego oraz zmian narządowych. Obecnie w rozpoznawaniu tej jednostki chorobowej stosuje się kryteria klasyfikacyjne z 2010 r. opracowane przez American College of Rheumatology (ACR) oraz The European League Against Rheumatism (EULAR). Zawierają one, oprócz objawów klinicznych, dwa kryteria immunologiczne: czynnik reumatoidalny (RF) oraz przeciwciała przeciw cyklicznym cytrulinowanym peptydom (anty-CCP).
Czynnik reumatoidalny jest najwcześniej poznanym markerem immunologicznym RZS. Występuje u ok. 80-85% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Jego wysokie miano koreluje z dużą aktywnością choroby, szybką progresją radiologiczną oraz występowaniem zmian pozastawowych. Czułość badania RF określa się na 50-90%, a specyficzność 50-95%. Przeciwciała przeciw cyklicznym cytrulinowanym peptydom są bardziej swoistym markerem dla RZS niż czynnik reumatoidalny. Występują często już na początku choroby, a nawet na wiele lat przed pojawieniem się jej pierwszych objawów. Anty-CCP mają znaczenie prognostyczne. Wysokie miano tych przeciwciał koreluje z cięższym przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów i szybszym powstawaniem nadżerek kostnych. Czułość testu anty-CCP2 ocenia się na 48-80%, natomiast swoistość na 96-98%.
Do nowych markerów immunologicznych reumatoidalnego zapalenia stawów należą: przeciwciała przeciwko karbamylowanym proteinom (anty-CarP), przeciwciała przeciwko heterogennym jądrowym rybonukleoproteinom (anty-hnRNP A2/B1, RA33). Celem toczących się obecnie badań jest identyfikacja wysoce czułego i swoistego markera choroby mającego znaczenie nie tylko diagnostyczne i prognostyczne, ale także pozwalającego przewidywać odpowiedź na leczenie.
DOI: 10.5604/17322693.1198270
PMID 27117100 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przeciwciała przeciw cyklicznym cytrulinowanym peptydom [0 powiązanych rekordów]
     przeciwciała przeciwko heterogennym jądrowym rybonukleoproteinom [0 powiązanych rekordów]
     rheumatoid arthritis [420 powiązanych rekordów]
     Rheumatoid Factor [34 powiązanych rekordów]
     anti-cyclic citrullinated peptide antibodies [2 powiązanych rekordów]
     anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein autoantibodies [0 powiązanych rekordów]