Molekularne podstawy komórkowego starzenia: fenomen Hayflicka 50 lat później

Patrycja Sosińska 1, Justyna Mikuła-Pietrasik 1, Krzysztof Książek 1
1 - Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 231-242
ICID: 1197485
Article type: Review article
 
 
Prawidłowe ludzkie komórki somatyczne mają bardzo ograniczone możliwości podziałowe, po wyczerpanu których wchodzą w fazę starzenia. Uważa się, że proces starzenia się komórek jest odpowiedzią na rozległe i nieodwracalne uszkodzenia DNA, umiejscowione w obrębie telomerowych i/ lub nietelomerowych sekwencji genomu. Gromadzenia się tego typu uszkodzeń jest spowodowane przede wszystkim przez stres oksydacyjny, narastający w związku z upośledzeniem funkcji mitochondriów. Komórki stare gromadzą się w tkankach w miarę starzenia organizmu, co jest wiązane przyczynowo z rozwojem wielu chorób wieku podeszłego, w tym choroby nowotworowej. Celem pracy, przygotowanej dokładnie 50 lat po odkryciu przez Leonarda Hayflicka związków między starzeniem się komórek a starzeniem organizmu jako całości, jest przedstawienie stanu wiedzy na temat molekularnych uwarunkowań starzenia na poziomie komórkowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli stresu oksydacyjnego, efektorów starzenia w cyklu komórkowym, markerów tego procesu oraz wpływu komórek starych na rozwój określonych patologii związanych z wiekiem.
DOI: 10.5604/17322693.1197485
PMID 27117098 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     onkogeneza [4 powiązanych rekordów]
     starzenie komórkowe [1 powiązanych rekordów]
     telomery [3 powiązanych rekordów]
     uszkodzenia DNA [5 powiązanych rekordów]
     cellular senescence [2 powiązanych rekordów]
     DNA Damage [817 powiązanych rekordów]
     oncogenesis [11 powiązanych rekordów]
     Telomeres [11 powiązanych rekordów]