The role of IRA B cells in selected inflammatory processes

Magdalena Zasada 1, Magdalena Rutkowska-Zapała 2, Marzena Lenart 2, Przemko Kwinta 1
1 - Katedra Pediatrii, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
2 - Zakład Immunologii Klinicznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 194-199
ICID: 1197370
Article type: Review article
 
 
Pierwsze doniesienie o odkryciu nowych, dotychczas nieznanych komórek układu odpornościowego – komórek IRA B (Innate Response Activator B cells), czyli limfocytów B aktywujących odpowiedź nieswoistą – pojawiło się w 2012 r. Dotychczas wykazano ich obecność zarówno u myszy, jak i u ludzi. Komórki IRA B należą do rodziny limfocytów B, jednak mają wiele cech unikatowych dla tej grupy komórek. Komórki IRA B powstają z limfocytów B1a, które aktywują się po zetknięciu z patogenem. Limfocyty B1a rezydują głównie w obrębie jam ciała. Po aktywacji przez patogen, przemieszczają się do drugorzędowych narządów limfatycznych (śledziona, węzły chłonne), gdzie różnicują się w komórki IRA B. Komórki IRA B mają zdolność wydzielania czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów i
makrofagów (GM-CSF), który w sposób autokrynny pobudza je do wydzielania wewnątrzkomórkowych zapasów immunoglobulin M (IgM), ułatwiających fagocytozę patogenów przez neutrofile. GM-CSF stymuluje również neutrofile do aktywnej fagocytozy. Szybkie zwalczenie patogenu pozwala uniknąć rozwinięcia się nadmiernej odpowiedzi zapalnej, która może być niebezpieczna dla organizmu. Dotąd udowodniono udział limfocytów IRA B w patogenezie sepsy i zapalenia płuc, a także wykazano ich rolę w progresji zmian miażdżycowych u myszy. Obecnie są prowadzone badania nad możliwościami zwiększenia liczebności komórek IRA B, np. przez dożylną podaż zmodyfikowanych immunoglobulin. Konieczne jest dokładne scharakteryzowanie ludzkich komórek IRA B oraz określenie ich roli w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
DOI: 10.5604/17322693.1197370
PMID 27117094 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     IRA B cells [0 powiązanych rekordów]
     B lymphocytes [4 powiązanych rekordów]
     GM-CSF, IgM [0 powiązanych rekordów]
     Sepsis [228 powiązanych rekordów]
     Pneumonia [171 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [445 powiązanych rekordów]