Antygeny układu grupowego Duffy: budowa, właściwości serologiczne i funkcja

Ewa Łukasik 1, Kazimiera Waśniowska 2
1 - Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
2 - Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk, Wrocław; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 143-161
ICID: 1196360
Article type: Review article
 
 
Antygeny układu grupowego Duffy (Fy) są umiejscowione na glikoproteinie, która siedmiokrotnie przenika przez błonę komórkową i jest obecna na powierzchni krwinek czerwonych i komórek śródbłonka niektórych narządów. Białko Duffy jest także krwinkowym receptorem zarodźca malarii P. vivax i atypowym receptorem chemokin (ACKR1). Biologiczna rola ACKR1 nie została dotychczas wyjaśniona, sugeruje się jednak, że może nią być modulowanie intensywności reakcji zapalnych. Dwa główne antygeny Duffy Fya i Fyb, które różnią się 42. resztą aminokwasową łańcucha polipeptydowego Duffy, Fya ma w tym miejscu glicynę, a Fyb - kwas asparaginowy, są kodowane przez allele FY*A i FY*B, różniące się zmianą pojedynczego nukleotydu (SNP, single nucleotide polymorphism) w pozycji 125G>A sekwencji nukleotydowej genu FY. W populacji kaukaskiej allele FY*A i FY*B odpowiadają za powstanie fenotypów: Fy(a+b-), Fy(a-b+), Fy(a+b+). Fenotyp Duffy ujemny Fy(a-b-), charakteryzujący się brakiem antygenów Duffy na erytrocytach, ale obecnością na innych tkankach, występuje u osobników homozygotycznych pod względem allelu FY*B-33. Ponadto, ekspresja antygenu Fyb może być obniżona na powierzchni wszystkich komórek, co jest skutkiem allelu FY*X. Allele te są odmianami allelu FY*B z dodatkowymi podstawieniami nukleotydowymi: SNP -33T>C w części promotorowej określa allel FY*B-33, a SNP’y w pozycjach 265C>T i 298G>A części kodującej charakteryzują allel FY*X. Występowanie alleli FY jest zróżnicowane w populacjach świata: w Azji dominuje allel FY*A, w Europie - allel FY*B, a w Afryce - allel FY*B-33.
DOI: 10.5604/17322693.1196360
PMID 26943312 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Duffy [0 powiązanych rekordów]
     ACKR1 [0 powiązanych rekordów]
     FY [0 powiązanych rekordów]
     chemokiny [8 powiązanych rekordów]
     P. vivax [8 powiązanych rekordów]