Galektyny w nowotworach hematologicznych – rola, funkcje i potencjalne możliwości wykorzystania w terapii

Kamil Wdowiak 1, Wojciech Spychałowicz 1, Marcin Fajkis 1, Jerzy Wojnar 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 95-103
ICID: 1194808
Article type: Review article
 
 
Galektyny to rodzina białek należąca do grupy lektyn, charakteryzująca się wiązaniem ß-galaktozydów przez domenę rozpoznającą węglowodany (CRD). Obecność cząstek stwierdzono zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzkomórkowo. Aktywność i funkcje bardzo silnie są związane z typem i stanem komórki, w której ulegają ekspresji. Mikrośrodowisko zmiany nowotworowej jest bardzo złożonym kompleksem, związanym często z immunosupresją, angiogenezą oraz hipoksją. Badania nad interakcjami między glikanami-lektynami są szeroko zakrojone i wiążą się z nimi duże oczekiwania. Obecnie wiadomo, iż patogenezy wielu chorób nie można wytłumaczyć wyłącznie na podstawie interakcji białko–białko, a przeprowadzane badania mogą pomóc w odnalezieniu nowych możliwości terapii. Galektyny odgrywają istotną rolę w procesie nowotworzenia: promują wzrost, adhezję komórkową, angiogenezę oraz przetrwanie komórek nowotworowych przez hamowanie procesu apoptozy, a także wspomagając je przed działaniem układu odpornościowego. Dokładnie opisywano również inne właściwości tych białek. Biorą udział w procesie zapalnym, włóknienia, organogenezy, procesach immunologicznych. Najlepiej poznaną galektyną jest galektyna-3 (Gal-3). W zależności od miejsca występowania w komórce lub poza nią, może pełnić zarówno funkcję pro- jak i antyapoptotyczną. Celem publikacji jest przedstawienie roli galektyn w wybranych schorzeniach onkohematologicznych oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania w monitorowaniu leczenia nowotworów, a także potencjalnych możliwości wykorzystania w terapii.
DOI: 10.5604/17322693.1194808
PMID 26943306 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     galektyny [1 powiązanych rekordów]
     szpiczak [4 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     Galectins [21 powiązanych rekordów]
     Lymphoma [215 powiązanych rekordów]
     Leukemia [255 powiązanych rekordów]