Wirusy onkogenne w etiopatogenezie nowotworów skóry u chorych po przeszczepieniach narządów

Maria Luiza Piesiaków 1, Beata Imko-Walczuk 2, Karolina Osiecka 3, Marta Kiełbowicz 4, Alicja Dębska-Ślizień 5
1 - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk
2 - Copernicus – sp.z.o.o. Podmiot Leczniczy – Przychodnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Gdańsk
3 - Copernicus – sp.z.o.o. Podmiot Leczniczy – Oddział Dermatologiczny, Gdańsk
4 - Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
5 - Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 86-94
ICID: 1194807
Article type: Review article
 
 
Najnowsze doniesienia literaturowe wskazują na wieloczynnikową etiologię nowotworów skóry wśród chorych po przeszczepieniu narządów. Jednym ze składowych etiopatogenezy nowotworów skóry są wirusy onkogenne. Wirusy o największym znaczeniu w onkogenezie skórnej to Human papillomavirus – HPV, Human herpesvirus 8 – HHV8 i Merkel cell polyomavirus – MCV. Doniesienia o związku między wirusami HPV a rakami skóry u pacjentów po przeszczepieniach narządów potwierdza kliniczny związek występowania brodawek wirusowych i ognisk nowotworowych w podobnych umiejscowieniach, a także częstsze występowanie cech charakterystycznych dla infekcji HPV w obrębie zmian o typie raka płaskonabłonkowego (squamous cell carcionoma – SCC). Ponadto u biorców przeszczepów częściej niż u osób zdrowych obserwuje się współwystępowanie brodawek wirusowych i SCC. Nie udało się jednak potwierdzić żadnej swoistej korelacji między podtypami wirusa HPV a zwiększoną częstością nowotworów skóry.
Tym niemniej w populacji pacjentów po transplantacji, infekcje różnymi typami HPV wykrywa się w ogniskach nowotworowych zarówno w SCC (63%), jak i raka podstawnokomórkowego (basal cell carcinoma – BCC) (55%). DNA wirusa HPV było także wykrywane w zdrowej skórze biorców organów (92-94%). HHV8 to również wirus onkogenny wpływający na rozwój chłoniaków nieziarnicznych. Zakażenie tym wirusem jest czynnikiem sprawczym występowania mięsaka Kaposiego, jednego z częstszych nowotworów u chorych poddawanych przewlekłej immunosupresji w określonych strefach geograficznych. MCV należący do grupy Polyomaviriade ma szczególne znaczenie w etiopatogenezie raka z komórek Merkela (Merkel cell carcinoma – MCC) – rzadkiego nowotworu wywodzącego się z komórek neuroendokrynnych warstwy podstawnej naskórka.
Przez ponad 30 lat podejrzewano korelację między wirusami a rakami skóry u biorców narządów. Poznanie w pełni wpływu wirusów na nowotwory skóry, pozwoli poszerzyć w przyszłości zakres profilaktyki przeciwnowotworowej.
DOI: 10.5604/17322693.1194807
PMID 26943305 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przeszczepy narządowe [1 powiązanych rekordów]
     wirusy onkogenne [0 powiązanych rekordów]
     carcinogenic viruses [0 powiązanych rekordów]
     skin cancers [4 powiązanych rekordów]
     Organ Transplantation [159 powiązanych rekordów] 

Artykuły rekomendowane

M Adamiak, B Tokarz-Deptuła,
Characteristic of innate lymphoid cells (ILC)...
Innate lymphoid cells (ILC) is a newly described family of immune cells that are part of the natural immunity which is important not only during infections caused by microorganisms, but also in the formation of lymphoid tissue, tissue remodeling afte...
STRESZCZENIE
I Małecka, A Jasiewicz,
Association and family studies of DRD2 gene polymo...
The human dopamine receptor 2 gene DRD2 plays a central role in susceptibility to Alcohol Dependence Syndrome (ADS). The aim of this study was to evaluate 3 single nucleotide polymorphisms: D2 (rs1076560), Tag1D (rs1800498), Tag1B (rs1079597) located...
STRESZCZENIE
I Kubiszewska, M Januszewska,
Lactic acid bacteria and health: are probiotics sa...
The effect of Lactobacillus and Bifidobacterium on human health has been examined for many years. Numerous in vivo and in vitro studies have confirmed the beneficial activity of some exogenous lactic acid bacteria in the treatment and prevention of r...
STRESZCZENIE