Najnowsze zalecenia dotyczące zastosowania nowych doustnych antykoagulantów w rutynowej praktyce

Michał Witkowski 1, Magdalena Witkowska 2, Piotr Smolewski 2
1 - Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Hematologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 43-55
ICID: 1194114
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOAC) stało się przełomem w leczeniu przeciwkrzepliwym i przewiduje się, że liczba osób przyjmująca leki z tej grupy będzie się stale zwiększać. Stosowanie standardowych leków przeciwkrzepliwych, wiąże się z niedogodnościami, takimi jak podskórne podawanie heparyny, czy konieczność ścisłej kontroli wskaźnika INR podczas stosowania antagonistów witaminy K. W ostatniej dekadzie swoiste doustne antykoagulanty (TSOAC) w tym dabigatran, rywaroksaban, apiksaban i edoksaban zostały wprowadzone zarówno do profilaktyki jak i leczenia. Ważne jest dokładne zrozumienie wskazań do stosowania tej nowej klasy leków, ich działań niepożądanych w rutynowej praktyce. Leczenie za pomocą NOAC ma wiele korzyści w porównaniu z lekami starszej generacji w tym mniej interakcji z innymi lekami, szybki początek i koniec działania. Nowe leki przeciwkrzepliwe zyskują coraz większe uznanie zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów, przede wszystkim ze względu na ich doustne podawanie i korzyści z wyeliminowania wymogu regularnych kontroli układu krzepnięcia krwi. Mimo iż nowe preparaty wykazują wiele zalet, w porównaniu do popularnych antagonistów witaminy K, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach w ich stosowaniu. W artykule omówiono praktyczne zalecenia dotyczące stosowania NOAC, ryzyko i korzyści związane z wprowadzeniem ich do codziennej praktyki lekarskiej.
DOI: 10.5604/17322693.1194114
PMID 26864063 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowe leki przeciwkrzepliwe [1 powiązanych rekordów]
     migotanie przedsionków [94 powiązanych rekordów]
     anticoagulant treatment [9 powiązanych rekordów]
     dabigatran [31 powiązanych rekordów]
     rywaroksaban [0 powiązanych rekordów]
     apiksaban [1 powiązanych rekordów]
     edoksaban [0 powiązanych rekordów]