Immunoterapie nowotworów działające na punkty kontrolne układu odpornościowego

Julian Swatler 1, Ewa Kozłowska 1
1 - Zakład Immunologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 25-42
ICID: 1192926
Article type: Review article
 
 
Komórki nowotworowe mogą zawierać na powierzchni antygeny, które doprowadzają do wykształcenia się odpowiedzi odpornościowej przeciwko nim. Nowotwór w organizmie ludzkim może wytwarzać wokół siebie immunosupresyjne środowisko, które hamuje działanie układu odpornościowego. Od lat są podejmowane próby opracowania skutecznej immunoterapii chorób nowotworowych, która doprowadzi do powstania skutecznej odpowiedzi przeciwnowotworowej i eliminacji choroby. Potencjalnie przełomową terapią jest blokada punktów kontrolnych układu odpornościowego, czyli receptorów kostymulatorowych, które negatywnie regulują działanie układu odpornościowego. Zahamowanie ich działania powinno doprowadzić do zaburzenia tolerancji wobec nowotworu i amplifikacji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Za blokadą punktów kontrolnych układu odpornościowego przemawia też i to, że niektóre z nich oraz ich ligandy wykazują ekspresję na komórkach nowotworowych i limfocytach naciekających nowotwór, przyczyniając się tym samym do powstawania immunosupresyjnego mikrośrodowiska nowotworowego. Podczas prób klinicznych III fazy potwierdzono skuteczność terapeutyczną ipilimumabu ‑ przeciwciała anty‑CTLA‑4, które zaakceptowano do stosowania w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Dzięki obiecującym wynikom prób klinicznych I fazy, przeciwciała anty‑PD‑1 ‑ nivolumab (w leczeniu zaawansowanego czerniaka i niedrobnokomórkowego raka płuca) i pembrolizumab (w leczeniu zaawansowanego czerniaka) otrzymały status leku przełomowego i wczesną akceptację do stosowania. Podobny status, w leczeniu zaawansowanego raka pęcherza moczowego, otrzymało przeciwciało anty‑PD‑L1 ‑ MPDL3280A. Wczesnej ocenie poddawane są także inne punkty kontrolne ‑ LAG‑3, TIM‑3, BTLA, B7‑H3 i B7‑H4.
DOI: 10.5604/17322693.1192926
PMID 26864062 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CTLA‑4 [0 powiązanych rekordów]
     immune checkpoints [0 powiązanych rekordów]
     Immunotherapy [488 powiązanych rekordów]
     PD‑1 [0 powiązanych rekordów]
     PD‑L1 [0 powiązanych rekordów]
     ipilimumab [2 powiązanych rekordów]
     nivolumab [0 powiązanych rekordów]
     pembrolizumab [0 powiązanych rekordów]