Białko MAVS i jego interakcje z wirusami zapalenia wątroby typu A, B i C

Zbigniew Wyżewski 1, Karolina P. Gregorczyk 1, Justyna Struzik 1, Marek Niemiałtowski 1, Lidia Szulc-Dąbrowska 1
1 - Zakład Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 14-24
ICID: 1192925
Article type: Review article
 
 
Mitochondrialne przeciwwirusowe białko sygnałowe (MAVS) przekazuje sygnał indukcji transkrypcji genu interferonu (IFN) typu I w molekularnym szlaku wewnątrzkomórkowym zależnym od białka kodowanego przez gen I indukowalny kwasem retinowym (RIG-I) lub białka 5 związanego z różnicowaniem czerniaka (MDA-5). Jako cząsteczka sygnałowa, MAVS pełni istotną funkcję w rozwoju mechanizmów przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka MAVS zawiera dwie domeny: N-końcową oraz C-końcową. Na N-końcu białka MAVS znajduje się domena aktywacji i rekrutacji kaspazy (CARD). Domena ta jest odpowiedzialna za oddziaływanie MAVS z RIG-I i MDA-5, które pełnią funkcję cytosolowych sensorów, wykrywających obecność obcego, wirusowego materiału genetycznego w komórce gospodarza. RIG-I i MDA-5, po związaniu wirusowego RNA, aktywują MAVS, przekazując sygnał indukcji ekspresji genu IFN typu I. Na C-końcu MAVS występuje domena przezbłonowa (TM), zakotwiczająca białko w zewnętrznej błonie mitochondrialnej. W pracy przedstawiono interakcje między MAVS i wirusami zapalenia wątroby typu A (HAV), B (HBV) i C (HCV). Opisano mechanizmy pośredniej aktywacji MAVS przez wirusowe DNA i RNA, jak również strategie przerywania wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnałowej na etapie MAVS, stosowane przez HAV, HBV i HCV.
DOI: 10.5604/17322693.1192925
PMID 26864061 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     MAVS [0 powiązanych rekordów]
     Viruses [58 powiązanych rekordów]
     Hepatitis [153 powiązanych rekordów]
     rig-i [1 powiązanych rekordów]
     MDA-5 [0 powiązanych rekordów]