Autoimmunizacyjne układowe choroby tkanki łącznej a szczepienia ochronne

Ewa Więsik-Szewczyk 1, Karina Jahnz-Różyk 1
1 - Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1530-1538
ICID: 1192436
Article type: Review article
 
 
Przyczyny chorób autoimmunizacyjnych są nieznane. Sugeruje się, że u osób predysponowanych genetycznie zakażenia, zwłaszcza wirusowe, mogą indukować choroby immunizacyjne. Wzrost częstości chorób autoimmunizacyjnych i jednoczesne upowszechnienie szczepień ochronnych rodzi wątpliwości czy zjawiska te nie są od siebie zależne. Jest to powodem ożywionej debaty dotyczącej bezpieczeństwa szczepień, prowadzonej nie tylko w literaturze fachowej, ale również w mediach publicznych. W związku z tym w codziennej praktyce lekarze różnych specjalności, w tym interniści, pediatrzy, immunolodzy i reumatolodzy spotykają się z pytaniami pacjentów dotyczącymi tego zagadnienia. Ważne, aby opinia lekarza była zgodna z zasadami medycyny opartej na faktach.
Celem pracy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat związku między szczepieniami ochronnymi a chorobami autoimmunizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem układowych chorób tkanki łącznej. Przedstawiono opisane w piśmiennictwie przypadki chorób układowych, których wystąpienie wiązano ze szczepieniami oraz wyniki badań kliniczno-kontrolnych.
Na podstawie aktualnych danych nie ma jednoznacznych dowodów związku przyczynowego między szczepieniami a wystąpieniem chorób autoimmunizacyjnych. Dalsze badania pozwolą na wyjaśnienie tego zagadnienia i przyczynią się do zrozumienia podstaw patogenezy chorób autoimmunizacyjnych.
PMID 27259225 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     szczepienia [21 powiązanych rekordów]