Czas trwania choroby i wiek wpływają na ekspresję CARD15 w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Elżbieta Poniewierka 1, Katarzyna Neubauer 2, Radosław Kempiński 2, Anna Sadakierska-Chudy 3
1 - Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, Poland, 50-556 Wroclaw, Borowska 213; Department of Gastroenterology and Hepatology. Dietetics Unit, Wroclaw Medical University
2 - Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, Poland, 50-556 Wroclaw, Borowska 213
3 - Department of Forensic Science, Wroclaw Medical University, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 10-13
ICID: 1192187
Article type: Original article
 
 

DOI: 10.5604/17322693.1192187
PMID 26864060 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CARD15 [4 powiązanych rekordów]
     inflammatory bowel disease [151 powiązanych rekordów]
     Crohn’s disease [88 powiązanych rekordów]