Kultury korzeni włośnikowatych źródłem cennych biofarmaceutyków

Tomasz Kowalczyk 1, Marta Łucka 1, Janusz Szemraj 2, Tomasz Sakowicz 1
1 - Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2 - Zakład Biochemii Medycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1-9
ICID: 1192186
Article type: Review article
 
 
Rośliny od wieków są dla człowieka źródłem substancji leczniczych. Zdobycze dzisiejszej nauki, w tym biotechnologii molekularnej, pozwalają w coraz większym stopniu korzystać z ich ogromnego potencjału. Stały się m.in. obiecującą platformą wykorzystywaną do wytwarzania cennych związków o charakterze biofarmaceutyków. Wśród różnych systemów roślinnych stosowanych do tego celu znajdują się również kultury korzeni włośnikowatych, od pewnego czasu wykorzystywane do produkcji rekombinowanych białek i metabolitów wtórnych. Komórki roślinne pochodzące z gatunków do tego przeznaczonych są poddawane procesowi transformacji genetycznej z wykorzystaniem wybranych szczepów Agrobacterium rhizogenes będących nośnikiem pożądanych genów. Następne etapy prac zmierzają do uzyskania trwałej i wydajnej ekspresji tych genów. Kultury korzeni włośnikowatych wyróżnia wiele cech preferujących je zarówno wobec wielu systemów pro-, jak i eukariotycznych, w tym również innych modeli roślinnych. Ich najważniejszymi zaletami są: relatywnie niskie koszty wytwarzania, łatwość skalowania produkcji związków, typowa dla komórek eukariotycznych obróbka potranslacyjna białek, biologiczne bezpieczeństwo, a w wielu przypadkach również brak konieczności stosowania złożonych technik oczyszczania finalnego produktu. Liczne związki, które z powodzeniem są uzyskiwane za pomocą wspomnianych kultur należą do cennych farmaceutyków. Do grupy tej należą m.in. wybrane cytokiny, antygeny szczepionkowe czy przeciwciała.
DOI: 10.5604/17322693.1192186
PMID 26864059 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     korzenie włośnikowate [1 powiązanych rekordów]
     biofarmaceutyki [0 powiązanych rekordów]
     Agrobacterium rhizogenes [4 powiązanych rekordów]
     Hairy roots [5 powiązanych rekordów]
     Biopharmaceutics [18 powiązanych rekordów]