Egzopolimery macierzy biofilmu jako czynniki wirulencji mikroorganizmów w rozwoju chorób człowieka

Magdalena Moryl 1
1 - Zakład Immunobiologii Bakterii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1485-1498
ICID: 1192026
Article type: Review article
 
 
Polimery zewnątrzkomórkowe składające się na macierz biofilmu (ECM) charakteryzują się zróżnicowaną budową. Największa pod względem objętościowym jest frakcja polisacharydowa złożona z homo- lub heteropolisacharydów. Pozostałe składniki ECM to białka, eDNA, glikoproteiny i lipidy. Komponenty macierzy chronią komórki przed otaczającym środowiskiem, uczestniczą w procesie powstawania oraz dojrzewania biofilmu, stabilizują strukturę biofilmu, a także są źródłem składników odżywczych i wody dla komórek. Polimery zewnątrzkomórkowe wytwarzane w biofilmie mogą być istotnym czynnikiem chorobotwórczości w rozwoju różnych chorób człowieka, np. w zakażeniach Pseudomonas aeruginosa występujących w przebiegu mukowiscydozy. P. aeruginosa syntetyzuje trzy główne egzopolisacharydy: Pel, Psl i alginian, a także liczne białka zewnątrzkomórkowe – lektyny oraz białka o charakterze enzymatycznym, takie jak: PasP, chitynaza, aminopeptydazy, proteaza IV, które ułatwiają tej bakterii zasiedlanie tkanki płucnej i stymulują rozwój choroby podstawowej.
Chorobą, w rozwoju której istotną rolę odgrywa macierz zewnątrzkomórkowa drobnoustrojów, jest próchnica. Schorzenie to jest związane z rozwojem biofilmu wielogatunkowego na powierzchni zębów. Polimery będące częścią tej struktury wykazują skomplikowaną budowę, odmienną u różnych pacjentów. Warunki otaczającego środowiska, np. obecność sacharozy, w bardzo istotny sposób wpływają na syntezę polimerów zewnątrzkomórkowych: mutanu i dekstranu.
Infekcje przebiegające z tworzeniem biofilmów na powierzchni implantów medycznych są istotnym problemem medycznym i ekonomicznym. Głównym składnikiem macierzy tych biofilmów są substancje o charakterze cukrowym (np. adhezyna PIA, kwas tejchojowy EC-TA), a także białka zewnątrzkomórkowe i powierzchniowe.
Badania nad strukturą macierzy oraz analiza czynników regulujących jej syntezę są niezbędne, ich wyniki mogą być wykorzystane do opracowania technik eradykacji biofilmu i lepszej kontroli infekcji związanych z jego rozwojem.
PMID 27259220 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     polimery zewnątrzkomórkowe [1 powiązanych rekordów]
     biofilm [161 powiązanych rekordów]
     extracellular polymeric substances [5 powiązanych rekordów]
     biofilm [161 powiązanych rekordów]
     Cystic Fibrosis [133 powiązanych rekordów]
     caries [120 powiązanych rekordów]