Wirusowy transfer liganda czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) w terapii genowej

Ewelina Wędrowska 1, Tomasz Wandtke 1, Andrzej Dyczek 2, Joanna Woźniak 1
1 - Zakład Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz/Toruń
2 - Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1411-1422
ICID: 1189923
Article type: Review article
 
 
Ligand czynnika martwicy nowotworu indukujący apoptozę (TRAIL) selektywnie wzbudza śmierć komórek nowotworowych w wyniku zewnątrzpochodnej apoptozy. W podjętych dotąd przedklinicznych próbach terapii genowej dokonano wirusowego transferu genu TRAIL do komórek raka gruczołu krokowego, pęcherza, sutka, nerki, wątroby, a także niedrobnokomórkowego raka płuca i glejaka. Wykazano intensywną apoptozę komórek docelowych in vitro. W licznych badaniach doświadczalnych stwierdzono regresję lub remisję choroby. W przeciwieństwie do chemioterapii, wirusowy transfer TRAIL nie wykazywał działań niepożądanych. Obiecujące wyniki terapii z użyciem transgenu TRAIL obserwowano w reumatoidalnym zapaleniu stawów i cukrzycy typu 1. Wektory adenowirusowe (AdV) kodujące TRAIL wydają się najbardziej obiecujące w przeciwnowotworowej terapii genowej. Poddano je licznym modyfikacjom, zwiększając wydajność transfekcji i ekspresji transgenu w komórkach docelowych. Jak dotąd, przeprowadzono jedno badanie kliniczne I fazy. U chorych z rakiem gruczołu krokowego podanie do guza AdV kodującego transgen TRAIL powodowało miejscową reakcję zapalną
i apoptozę komórek raka.
PMID 27259213 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TRAIL [14 powiązanych rekordów]
     transfer wirusowy [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     adenowirus [2 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     viral transfer [0 powiązanych rekordów]
     Adenovirus [20 powiązanych rekordów]