Mechanizmy immunologiczne towarzyszące otyłości i ich rola w zaburzeniach metabolizmu

Marta Góralska 1, Monika Majewska-Szczepanik 2, Marian Szczepanik 2
1 - Zakład Fizjologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
2 - Katedra Biologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1384-1404
ICID: 1189079
Article type: Review article
 
 
W ciągu ostatnich 50 lat częstość występowania otyłości drastycznie wzrosła na całym świecie. Według doniesień WHO co najmniej 1,9 miliarda osób dorosłych cierpi na otyłość, a ponad 600 milionów osób ma nadwagę. Przewiduje się, że liczba osób otyłych i cierpiących na nadwagę w najbliższym czasie się zwiększy, jeśli nie dojdzie do stosownej interwencji. Obserwowany wzrost liczby osób otyłych wynika z nadmiernego poboru energii w przyjmowanym pożywieniu przy jednoczesnej redukcji jej wydatkowania, co prowadzi do zwiększenia masy tkanki tłuszczowej i w konsekwencji do rozwoju wielu chorób. Otyłość sprzyja cukrzycy typu 2 (T2D), kamicy żółciowej, chorobom układu krążenia, stłuszczeniu wątroby, chorobom układu oddechowego, schorzeniom neurodegeneracyjnym oraz niektórym nowotworom. Układy metaboliczny oraz odpornościowy są ze sobą ściśle powiązane i funkcjonalnie zależne. W związku z tym przyjmowanie nadmiernej ilości pożywienia przez osoby otyłe jest odbierane jako szkodliwe, stresogenne zjawisko biologiczne rozpoznawane przez receptory rozpoznające wzorce molekularne (PRRs). Prowadzi to do indukcji reakcji zapalnej w różnych tkankach zaangażowanych w metabolizm i w konsekwencji do rozwoju stanu zapalnego o niskim nasileniu, określanym zapaleniem metabolicznym lub „metazapaleniem”. Tkanka tłuszczowa jest głównie zbudowana z adipocytów, jednak inne komórki biorą również udział w jej wzroście i funkcjonowaniu, zalicza się do nich preadipocyty, makrofagi, limfocyty, fibroblasty oraz komórki naczyń. Otyłość może prowadzić do znacznych zmian w składzie komórkowym tkanki tłuszczowej, jak również modulować fenotyp obecnych tam komórek. Wiele czynników bierze udział w rozwoju metazapalenia, które obejmują niedotlenienie adipocytów, stres oksydacyjny, stres siateczki śródplazmatycznej, aktywację inflammasomów, obumieranie adipocytów, aktywację receptorów TLR oraz zaburzenia składu naturalnej flory jelit.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     adipokiny [10 powiązanych rekordów]
     metazapalenie [0 powiązanych rekordów]
     Obesity [1340 powiązanych rekordów]
     adipokines [36 powiązanych rekordów]
     metabolic syndrome [437 powiązanych rekordów]
     innate immunity [29 powiązanych rekordów] 

Artykuły rekomendowane

I Kubiszewska, M Januszewska,
Lactic acid bacteria and health: are probiotics sa...
The effect of Lactobacillus and Bifidobacterium on human health has been examined for many years. Numerous in vivo and in vitro studies have confirmed the beneficial activity of some exogenous lactic acid bacteria in the treatment and prevention of r...
STRESZCZENIE
J Feit, M Kunc,
Oculomotor disturbances in HIV-positive individual...
Methadone substitution is claimed to be the most effective way of pharmacological management of human immunodeficiency virus (HIV) positive patients addicted to opioids. Possible and clinically the most relevant drug interactions are those between me...
STRESZCZENIE
B Szermer-Olearnik, M Sochocka,
Comparison of microbiological and physicochemical ...
Determination of the number of cultured bacteria is essential for scientific and industrial practice. A spread plate technique is the most common and accurate method for counting of microorganisms. However, time consuming incubation does not allow fo...
STRESZCZENIE