Białka TET a modyfikacje epigenetyczne w nowotworach

Piotr Ciesielski 1, Paweł Jóźwiak 1, Anna Krześlak 1
1 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Cytobiochemii, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1371-1383
ICID: 1186346
Article type: Review article
 
 
Modyfikacje epigenetyczne, do których zalicza się metylację DNA oraz modyfikacje histonów są włączone w regulację ekspresji genów, a ich zaburzenia mogą się przyczynić do powstawania i progresji nowotworów. Określony wzór metylacji DNA jest wynikiem prawidłowego przebiegu zarówno procesu metylacji jak i demetylacji. Niedawne badania dowodzą, że główną rolę w demetylacji DNA odgrywają białka TET (ten-eleven translocation). Białka TET (TET1, TET2, TET3) są zależnymi od jonów żelaza(II) oraz α–ketoglutaranu dioksygenazami, a ich aktywność enzymatyczna polega na hydroksylacji 5-metylocytozyny do 5-hydroksymetylocytozyny oraz dalej do 5-formylocytozyny i 5-karboksycytozyny. Zmodyfikowane cytozyny są usuwane przez enzymy zaangażowane w naprawę DNA. Wydaje się jednak, że rola TET w regulacji ekspresji genów nie ogranicza się tylko do ich katalitycznej aktywności. Białka TET mogą wchodzić w interakcje z białkami kompleksów uczestniczących w modyfikacjach histonów (np. EZH2, OGT, Sin3a lub HCF1) i wpływając na ich aktywność oraz zdolność do wiązania się z chromatyną przyczyniają się do zmiany w profilu metylacji, acetylacji, czy O-GlcNAcylacji histonów. Liczne doniesienia sugerują, że zmniejszona ekspresja genów TET, jak również mutacje w genach TET są związane z rozwojem i progresją różnych typów nowotworów.
DOI: 10.5604/17322693.1186346
PMID 26671928 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     5-hydroksymetylocytozyna [0 powiązanych rekordów]
     białka TET [0 powiązanych rekordów]
     demetylacja DNA [0 powiązanych rekordów]
     modyfikacje epigenetyczne [1 powiązanych rekordów]
     supresory nowotworów [0 powiązanych rekordów]
     5-hydroxymethylcytosine [1 powiązanych rekordów]
     TET proteins [0 powiązanych rekordów]
     DNA demethylation [0 powiązanych rekordów]