Rak jajnika – od biologii do kliniki

Katarzyna Aleksandra Kujawa 1, Katarzyna Marta Lisowska 1
1 - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1275-1290
ICID: 1184451
Article type: Review article
 
 
Rak jajnika jest przyczyną największej liczby zgonów spośród wszystkich nowotworów ginekologicznych. Choroba ma początkowo bezobjawowy przebieg i dlatego wykrywa się ją zwykle w zaawansowanych stadiach, gdy całkowite wyleczenie jest najczęściej niemożliwe. Wprawdzie u większości chorych obserwuje się bardzo dobrą odpowiedź na chemioterapię pierwszego rzutu, opartą na pochodnych platyny i taksanach, jednak w późniejszym czasie zazwyczaj dochodzi do wznowy i pojawia się lekooporność. Mimo wielu lat badań, wciąż nie ma biomarkerów o odpowiedniej czułości i swoistości diagnostycznej ani innych skutecznych metod diagnostycznych umożliwiających badania przesiewowe.
Główne kierunki badawcze skupiają się obecnie na poszukiwaniu biomarkerów diagnostycznych, a także prognostycznych i predykacyjnych. Poszukuje się również nowych metod terapii celowanej, nakierowanej na blokowanie swoistych dla guza szlaków molekularnych, odpowiedzialnych za jego rozwój i ekspansję.
Ostatnie lata przyniosły radykalną zmianę w rozumieniu etiologii raków jajnika, burząc klasyczną teorię o ich jednolitym pochodzeniu z nabłonka pokrywającego jajnik. Od dawna istniejące wątpliwości, poparte zebranymi w ostatnich latach dowodami, pozwalają dziś postawić tezę, że znaczny odsetek raków surowiczych ma początek w ogniskach zezłośliwiałego nabłonka jajowodu. Raki endometrioidalne i jasnokomórkowe natomiast prawdopodobnie wywodzą się z endometriozy. Te fakty każą przedefiniować dotychczasowe podejście do diagnostyki tego nowotworu, a także do profilaktyki u kobiet z dziedziczną predyspozycją do zachorowania. Nowy sposób myślenia o istocie raka jajnika powinien też dać impuls dla nowych kierunków w badaniach podstawowych i próbach klinicznych.
W pracy omówiono najnowszą wiedzę na temat czynników ryzyka i epidemiologii raka jajnika, a także dowody na heterogenne pochodzenie różnych typów histologicznych tego nowotworu. Przedstawiono także mechanizmy działania niektórych leków terapii celowanej, które wykazują obiecujące wyniki w badaniach klinicznych.
DOI: 10.5604/17322693.1184451
PMID 26671919 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rak jajnika [73 powiązanych rekordów]
     etiologia [67 powiązanych rekordów]
     markery molekularne [5 powiązanych rekordów]
     terapie celowane [4 powiązanych rekordów]
     ovarian cancer [153 powiązanych rekordów]
     etiology [242 powiązanych rekordów]
     molecular markers [37 powiązanych rekordów]
     Clinical Trials [592 powiązanych rekordów]