Białka szoku cieplnego HSP60 i perspektywy ich wykorzystania jako antygenów szczepionkowych

Joanna Bajzert 1, Tadeusz Stefaniak 1
1 - Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1149-1168
ICID: 1175008
Article type: Review article
 
 
Białka szoku cieplnego (heat shock proteins, HSPs) wykazują silny konserwatyzm oraz wysoką
zgodność sekwencji, są szeroko rozpowszechnione w naturze, identyfikowane zarówno u Procaryota,
jak i Eucaryota. Wśród białek szoku cieplnego wyróżnia się dziesięć rodzin, w tym HSP60,
których główną funkcją jest fałdowanie nowo syntetyzowanych łańcuchów polipeptydowych
oraz zapobieganie ich agregacji. W wielu pracach wykazano, że białka te są eksponowane na
powierzchni komórek, a w przypadku bakterii ekspozycja ma charakter ciągły i wzrasta intensywnie
w wyniku działania na nie bodźców stresowych. Udowodniono również, że są one
ważnym składnikiem biofilmu. W środowisku zewnątrzkomórkowym białka rodziny HSP60
same lub w połączeniu z białkami własnymi organizmu lub drobnoustrojów mogą stanowić
łącznik między poszczególnymi elementami układu immunologicznego, wpływając na jego
aktywność. Proteiny te oddziałują na układ immunologiczny w postaci antygenu, nośnika
innych cząstek oraz ligandu dla określonych receptorów, prowadząc do pobudzenia zarówno
elementów komórkowych układu odporności wrodzonej (makrofagów, monocytów, komórek
dendrytycznych), jak i nabytej (limfocytów T regulatorowych, naiwnych, efektorowych oraz
limfocytów B). Ponieważ HSP są jednym z dominujących, silnie immunogennych antygenów
bakteryjnych oraz grzybiczych identyfikowanych podczas zakażeń, istnieją przesłanki, by
stosować je jako składniki szczepionek lub ze względu na ich właściwości jako nośniki innych
antygenów.
DOI: 10.5604/17322693.1175008
PMID 26561841 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     białka szoku cieplnego [3 powiązanych rekordów]
     molekularne chaperony [1 powiązanych rekordów]
     szczepionki podjednostkowe [0 powiązanych rekordów]
     heat shock proteins [20 powiązanych rekordów]
     molecular chaperonin [0 powiązanych rekordów]
     subunit vaccines [1 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacteria [43 powiązanych rekordów]