Płytka bakteryjna jako biofilm – zagrożenia w jamie ustnej oraz sposoby zapobiegania

Renata Chałas 1, Ilona Wójcik-Chęcińska 1, Michał J. Woźniak 2, Justyna Grzonka 1, Wojciech Święszkowski 2, Krzysztof J. Kurzydłowski 2
1 - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, Polska
2 - Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, Polska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1140-1148
ICID: 1173925
Article type: Review article
 
 
Bakterie stale bytujące w jamie ustnej występują w postaci biofilmu. Biofilm powstający na twardym podłożu: szkliwie zębów, wypełnieniach, uzupełnieniach protetycznych, obturatorach czy aparatach ortodontycznych nosi nazwę płytki bakteryjnej. Zaburzenie homeostazy biofilmu, nadmierny wzrost czy zwiększenie liczby bakterii kwasotwórczych powoduje rozwój najczęściej występujących chorób jamy ustnej, tj. próchnicy i chorób przyzębia. Obecność bakteryjnego biofimu na ścianach kanału korzeniowego lub przy wierzchołku korzenia na jego zewnętrznej ścianie prowadzi do powikłań i niepowodzeń w leczeniu endodontycznym. Celem pracy było przedstawienie najnowszych informacji na temat powstawania, rozwoju oraz roli biofilmu w etiopatogenezie chorób jamy ustnej oraz jego zwalczania. Na podstawie przeanalizowanego piśmiennictwa można stwierdzić, że biofilm dzięki złożonej strukturze oraz licznym mechanizmom przystosowawczym bakterii stanowi skuteczną barierę wobec tradycyjnych środków o właściwościach antybakteryjnych. Duże nadzieje pokłada się obecnie w nanotechnologii, jako innowacyjnej metodzie otrzymywania nowych struktur, o rozmiarach nanometrycznych i odmiennych właściwościach od materiałów wyjściowych. Wykorzystanie właściwości antybakteryjnych nanosrebra zastosowanego w stomatologii znacząco obniża aktywność metaboliczną i liczbę bakterii tworzących kolonie oraz wytwarzanie kwasu mlekowego w biofilmie.
DOI: 10.5604/17322693.1173925
PMID 26561840 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     biofilm [162 powiązanych rekordów]
     płytka bakteryjna [1 powiązanych rekordów]
     nanosrebro [4 powiązanych rekordów]
     Dental Plaque [66 powiązanych rekordów]
     Nanoparticles of silver [1 powiązanych rekordów]