Rola leków, egzosomów i cząsteczek miRNA w modulacji aktywności immunologicznej makrofagów

Katarzyna Nazimek 1, Iwona Filipczak-Bryniarska 2, Krzysztof Bryniarski 1
1 - Katedra Immunologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2 - Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1114-1129
ICID: 1170118
Article type: Review article
 
 
Makrofagi pełnią istotne funkcje w odpowiedzi immunologicznej oraz w utrzymaniu homeostazy organizmu. Pełniąc funkcję komórek prezentujących antygen indukują lub hamują rozwój reakcji zapalnej, natomiast jako komórki efektorowe odgrywają ważną rolę we wrodzonej odporności przeciwzakaźnej oraz w nadwrażliwości typu późnego. Natomiast nadmierna lub zahamowana aktywacja makrofagów upośledza przebieg wielu procesów biologicznych, co może spowodować rozwój różnych schorzeń o podłożu immunologicznym, zapalnym, czy nowotworowym. Dlatego możliwość modulowania aktywności i zmiany właściwości makrofagów może być podstawą strategii terapeutycznych mających na celu wzmożenie (np. odpowiedź przeciwnowotworowa) lub wyhamowanie (np. odpowiedź autoimmunizacyjna, alergiczna, przeciwko tkankom przeszczepu) odpowiedzi immunologicznej. Należy zaznaczyć, iż oddziaływanie związków leczniczych na makrofagi może bezpośrednio mediować ich działanie terapeutyczne lub częściej jest dodatkowym działaniem zwiększającym skuteczność leczenia. Ponadto dojrzewanie makrofagów jest regulowane m.in. przez miRNA-223, natomiast ekspresja miRNA-146 oraz miRNA-155 zdaje się modulować i/lub wynikać z aktualnego fenotypu tych komórek. W pracy zebrano aktualną wiedzę dotyczącą roli leków, egzosomów i mikropęcherzyków oraz cząsteczek miRNA w modulacji aktywności makrofagów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy organizmu, jak również w przebieg procesów chorobowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     makrofagi [5 powiązanych rekordów]
     miRNA [32 powiązanych rekordów]
     egzosomy [1 powiązanych rekordów]
     immunoregulacja [2 powiązanych rekordów]
     Macrophages [97 powiązanych rekordów]
     medicaments [1 powiązanych rekordów]