Rola galektyny-3 w niewydolności serca

Maria Kałan 1, Agnieszka Witczak 2, Jerzy Mosiewicz 1, Helena Donica 1
1 - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1107-1113
ICID: 1170117
Article type: Review article
 
 
Niewydolność serca jest istotnym problem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Częstość występowania tego zespołu u osób dorosłych szacuje się na 2-3%, przy czym zwiększa się z wiekiem. Mimo istotnego postępu jaki dokonał się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej niewydolności serca użyteczność stosowanych markerów biochemicznych jest ograniczona. Obecnie jedynymi biomarkerami, w pełni zaaprobowanymi w diagnostyce niewydolności serca, są peptydy natriuretyczne, zwłaszcza typu B (BNP) i N-końcowy fragment pro-BNP (NT-proBNP). Ich stężenie wykazuje jednak zmienność związaną z wiekiem, płcią, funkcją nerek oraz rytmem dobowym, a także wolemią, odzwierciedlając raczej stan hemodynamiczny niż nieprawidłowości strukturalne serca. Ograniczenia w zastosowaniu peptydów natriuretycznych w niektórych grupach pacjentów wskazują na konieczność poszukiwania innych, bardziej stabilnych biomarkerów. Badania ostatnich lat wskazują galaktynę-3 (gal-3), jako nowy obiecujący marker w kardiologii. Galaktyna-3 należy do grupy białek lektynowych wiążących β-galaktozydy i jest wytwarzana przez aktywowane makrofagi. Jednym z głównych mechanizmów jej działania jest stymulacja proliferacji sercowych fibroblastów i wytwarzania kolagenu, co może prowadzić do patologicznego remodelingu mięśnia sercowego. Liczne badania doświadczalne wykazały, że stężenie galaktyny-3 jest znacznie podwyższone u chorych z przewlekłą niewydolnością serca niezależnie od etiologii schorzenia. Ponadto niektóre badania kliniczne dowodzą, że podwyższone stężenie gal-3 jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym oraz czynnikiem predykcyjnym zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u osób z HF. Ważną zaletą galaktyny-3, jako markera włóknienia miokardium jest, w przeciwieństwie do peptydów natriuretycznych, brak zależności od aktualnych warunków hemodynamicznych. W pracy przedstawiono poglądy na udział galektyny-3 w patogenezie niewydolności oraz możliwość wykorzystania jej oznaczeń w diagnostyce HF.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Fibrosis [269 powiązanych rekordów]
     Heart Failure [410 powiązanych rekordów]
     galectin-3 [11 powiązanych rekordów]
     galektyna-3 [2 powiązanych rekordów]