Udział nowotworowych komórek macierzystych w progresywnym wzroście i oporności raka jajnika: prawda czy mit?

Julia K. Bar 1, Piotr Grelewski 1, Anna Lis-Nawara 1, Kamila Drobnikowska 1
1 - Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej, Katedry Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1077-1086
ICID: 1170054
Article type: Review article
 
 
Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że biologiczna heterogenność raka jajnika może być wynikiem obecności niewielkiego odsetka komórek nowotworowych, wykazujących cechy komórek macierzystych, określonych jako nowotworowe komórki macierzyste (cancer stem cells – CSCs). Cechą charakterystyczną tej subpopulacji komórek jest zdolność do samoodnowy. Udział nowotworowych komórek macierzystych w progresywnym wzroście raka jajnika oraz formowaniu przerzutów udokumentowano w licznych badaniach eksperymentalnych. Mechanizmy odpowiedzialne za zdolności migracyjne i zachowanie komórek macierzystych raka jajnika są nadal nieznane. Uważa się, że prawdopodobnie nowotworowe komórki macierzyste mogą determinować oporność raka jajnika na konwencjonalną terapię. Identyfikacja biomarkerów komórek macierzystych stwarza możliwości zastosowania ukierunkowanej terapii prowadzącej do eliminowania lub blokowania tej subpopulacji komórek w raku jajnika. Terapia ukierunkowana na nowotworowe komórki macierzyste raka jajnika może wydłużyć czas przeżycia i ograniczyć ryzyko nawrotów choroby. W pracy przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy dotyczący biologii nowotworowych komórek macierzystych raka jajnika z uwzględnieniem ich udziału w procesie formowania przerzutów i indukcji oporności na stosowaną terapię oraz możliwości terapii ukierunkowanej na komórki macierzyste raka jajnika.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rak jajnika [73 powiązanych rekordów]
     nowotworowe komórki macierzyste [3 powiązanych rekordów]
     hemiooporność [0 powiązanych rekordów]
     ovarian cancer [152 powiązanych rekordów]
     cancer stem cells [20 powiązanych rekordów]
     chemoresistance [7 powiązanych rekordów]
     metastasis [196 powiązanych rekordów]