Peptyd galaninopodobny (GALP): występowanie, receptory i funkcja biologiczna

Justyna Wodowska 1, Joanna Ciosek 1
1 - Zakład Badań Neuropeptydów, Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1067-1076
ICID: 1170053
Article type: Review article
 
 
Peptyd galaninopodobny (GALP) wyizolowano po raz pierwszy ze świńskiego podwzgórza w 1999 r. na podstawie jego zdolności do aktywacji receptorów galaninowych w warunkach in vitro. Intensywne badania przyczyniły się do znaczącego poszerzenia wiedzy dotyczącej tego neuropeptydu. Wykazano, iż głównym miejscem ekspresji nowo odkrytego hormonu jest niewielka populacja neuronów jądra łukowatego (ARC) oraz pituicyty tylnego płata przysadki. W ekspresji GALP pośredniczą dobrze scharakteryzowane, sprzężone z białkiem G, receptory galaninowe. To, że tylko 13 aminokwasów z cząsteczki GALP wykazuje homologię z sekwencją aminokwasową galaniny sugeruje jednak, że peptyd ten może wchodzić w interakcje z własnym, dotychczas niezidentyfikowanym receptorem. GALP zaliczono do rosnącej listy neuropeptydów, które odgrywają główną rolę w regulacji poboru pokarmu, równowagi energetycznej i osi reprodukcyjnej. Sugeruje się, że peptyd ten może pełnić rolę integrującą bilans energetyczny z procesami kontrolującymi funkcje rozrodcze. W pracy omówiono biosyntezę, strukturę GALP i jego receptorów, ze szczególnym uwzględnieniem roli tego neuropeptydu. Praca jest próbą podsumowania wielu przeprowadzonych do tej pory badań in vitro oraz in vivo poświęconych mechanizmom działania GALP.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     peptyd galaninopodobny (GALP) [0 powiązanych rekordów]
     receptory galaninowe [0 powiązanych rekordów]
     homeostaza energetyczna [1 powiązanych rekordów]
     rozród [5 powiązanych rekordów]
     galanin-lik Key words: e peptide (GALP) [0 powiązanych rekordów]
     galanin receptors [0 powiązanych rekordów]
     energy homeostasis [4 powiązanych rekordów]
     Reproduction [617 powiązanych rekordów]