Neoglikokoniugaty lipooligosacharydu Bordetella pertussis – nowe potencjalne składniki szczepionki przeciwkrztuścowej

Sabina Koj 1, Czesław Ługowski 2, Tomasz Niedziela 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław; Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1013-1030
ICID: 1168375
Article type: Review article
 
 
Krztusiec jest zakaźną chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie Gram-ujemne z gatunku Bordetella pertussis. Pomimo powszechnych szczepień przeciwkrztuścowych, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na krztusiec. Pełnokomórkowe szczepionki przeciwkrztuścowe są skuteczne, lecz reaktogenne, dlatego obecnie stosowane, ulepszone szczepionki zawierają wyłącznie izolowane i zinaktywowane antygeny B. pertussis. Mniejsza odporność wywołana szczepionkami bezkomórkowymi wskazuje, że są one jednak pozbawione ważnych ochronnych antygenów B. pertussis. Szczepionka zawierająca zinaktywowaną toksynę krztuśca pobudza wytwarzanie przeciwciał neutralizujących toksynę, lecz nie prowadzi do destrukcji komórki bakteryjnej. Ze względu na to, że w patogenezę krztuśca zaangażowanych jest wiele czynników wirulencji, oprócz aktywności neutralizującej toksynę, w odporności przeciwkrztuścowej niezbędna jest bezpośrednia aktywność bakteriobójcza. Lipooligosacharyd, jest głównym składnikiem powierzchniowym B. pertussis i celem bakteriobójczych przeciwciał podczas zakażenia. Ze względu na endotoksyczność, LOS jest usuwany z bezkomórkowych szczepionek chroniących przeciwko B. pertussis, dlatego też szczepionka otrzymana z wykorzystaniem składników LOS nie jest dotychczas stosowana. Nietoksyczna część LOS B. pertussis – oligocukier w połączeniu z białkiem nośnikowym, stanowi immunogenny glikokoniugat o potencjalnym zastosowaniu jako składnik szczepionki przeciwkrztuścowej.
W pracy omówiono przyczyny wzrostu zachorowań na krztuśca. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną krztuśca na przestrzeni kilkudziesięciu lat świadczącą o nieskuteczności obecnie stosowanych, bezkomórkowych szczepionek przeciwkrztuścowych. Porównano procesy odpornościowe wywołane zakażeniem B. pertussis i indukowane szczepionkami przeciwkrztuścowymi. Wykazano istotny udział przeciwciał bakteriobójczych skierowanych przeciwko lipooligosacharydowi B. pertussis w wywołaniu skutecznej ochrony odpornościowej. Opisano immunogenność i właściwości ochronne antygenów glikokoniugatowych zawierających oligocukrowy składnik LOS B. pertussis sugerując jego zastosowanie jako niezbędnego składnika szczepionki przeciwkrztuścowej.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Pertussis Vaccine [19 powiązanych rekordów]
     Pertussis Toxin [115 powiązanych rekordów]
     szczepionka przeciwkrztuścowa [0 powiązanych rekordów]
     toksyna krztuśca [0 powiązanych rekordów]
     glikokoniugat [0 powiązanych rekordów]
     lipooligosacharyd [0 powiązanych rekordów]
     Bordetella pertussis [13 powiązanych rekordów]