Udział białek szoku cieplnego w modulacji aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-кB podczas zakażeń bakteryjnych

Justyna Struzik 1, Lidia Szulc-Dąbrowska 1, Marek Niemiałtowski 1
1 - Zakład Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 969-977
ICID: 1165199
Article type: Review article
 
 
Czynnik jądrowy кB (NF-кB) jest plejotropowym czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje odpowiedź immunologiczną i procesy zapalne. NF-кB może ulegać aktywacji na skutek zakażeń bakteryjnych z udziałem receptorów Toll-podobnych (TLR), które rozpoznają molekularne wzorce związane z patogenami (PAMP), takie jak lipopolisacharydy (LPS). W wyniku stymulacji komórki następuje fosforylacja inhibitora кB (IкB) i translokacja NF-кB do jądra komórkowego, gdzie dochodzi do transkrypcji genów kodujących m.in. cytokiny prozapalne i chemokiny. Aktywacja NF-кB podlega modulacji w wyniku szoku termicznego, który indukuje ekspresję białek szoku cieplnego (HSP). NF-кB uczestniczy w regulacji transkrypcji genów kodujących HSP, a należące do tej rodziny białka są modulatorami aktywacji NF-кB, która następuje w wyniku zakażeń bakteryjnych i doprowadza do rozwoju zapalenia. HSP90 to główne białko opiekuńcze występujące w kompleksach z podjednostkami kinazy białka IкB (IKK). Inhibitory HSP90 umożliwiają dysocjację takich kompleksów, blokują aktywację NF-кB oraz proces zapalny podczas zakażeń bakteryjnych. HSP72 i HSP70 modulują ekspresję genów kontrolowanych przez NF-кB w czasie trwania sepsy i spełniają rolę ochronną, a egzogenne HSP70 może wzmacniać odpowiedź zapalną. Bakteryjne HSP, takie jak HSP60 Chlamydia pneumophila i Helicobacter pylori czy GroL Porphyromonas gingivalis, a także HSP65 i HSP70 Mycobacterium tuberculosis oraz DnaK Francisella tularensis aktywują NF-κB i proces zapalny. Znajomość tych oddziaływań jest niezwykle pomocna w opracowywaniu sposobów leczenia.
DOI: 10.5604/17322693.1165199
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Bacterial Infections [60 powiązanych rekordów]
     transcription factor NF-кB [0 powiązanych rekordów]
     heat shock proteins [20 powiązanych rekordów]
     czynnik transkrypcyjny NF-кB [0 powiązanych rekordów]
     białka szoku cieplnego [3 powiązanych rekordów]