Wpływ modyfikacji struktury chromatyny na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych

Małgorzata Wegner 1, Maria Pioruńska-Stolzmann 2, Paweł P. Jagodziński 3
1 - Pracownia Metabolizmu Lipidów, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 - Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 964-968
ICID: 1165198
Article type: Review article
 
 
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną dotycząca prawie 347 milionów ludzi na świecie. Do najgroźniejszych następstw należą jej przewlekle powikłania: retinopatia, nefropatia oraz neuropatia. Wyniki najnowszych badań wskazują na istotny udział epigenetycznej regulacji genów w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycowych. Pod wpływem hiperglikemii zaburzeniu ulega aktywność enzymów biorących udział w potranslacyjnej modyfikacji histonów (post-translational histone modifications, PTHMs) oraz metylacji DNA. Prowadzi to do modyfikacji struktury chromatyny, zmienia się ekspresja wielu genów zaangażowanych m.in. w inicjowanie przewlekłego procesu zapalnego, takich jak NF-KAPPAB (gen transkrypcyjnego czynnika jądrowego kappa B), TNFα (gen czynnika martwicy nowotworu), IL6 (gen interleukiny 6) czy MCP1 (gen białka chemotaktycznego dla monocytów). Nasila to uszkodzenie komórek śródbłonka, najważniejszego wykładnika przewlekłych powikłań cukrzycowych. Ponadto epigenetyczne modyfikacje struktury chromatyny pozwalają wyjaśnić zjawisko “pamięci metabolicznej”, czyli obecności patologicznych ścieżek metabolicznych wynikających z wcześniejszych epizodów hiperglikemii, mimo późniejszego, ścisłego wyrównania metabolicznego cukrzycy.
DOI: 10.5604/17322693.1165198
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     epigenetic [15 powiązanych rekordów]
     metabolic memory [3 powiązanych rekordów]
     chronic complications associated with diabetes [0 powiązanych rekordów]
     epigenetyka [9 powiązanych rekordów]
     pamięć metaboliczna [0 powiązanych rekordów]
     późne powikłania cukrzycowe [0 powiązanych rekordów]