Wirusowe zapalenie wątroby typu C – nowe metody leczenia i zapobiegania

Alicja M. Chmielewska 1, Małgorzata Rychłowska 1, Ewelina Król 2, Karolina Solarz 1, Krystyna Bieńkowska-Szewczyk 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 - Zakład Szczepionek Rekombinowanych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 946-963
ICID: 1165197
Article type: Review article
 
 
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Terapia z użyciem pegylowanego interferonu-alfa i rybawiryny wywołuje uciążliwe działania niepożądane, a jej skuteczność zależy od genotypu wirusa. W latach 2011-2013 wprowadzono na rynek nowe leki - inhibitory proteazy wirusowej (telaprevir, boceprevir i simeprevir) oraz inhibitor polimerazy wirusa HCV (sofosbuvir) w połączeniu z terapią standardową. Po raz pierwszy dopuszczono również terapię z wyłączeniem interferonu dla sofosbuviru+rybawiryny. Nowe terapie zwiększyły skuteczność leczenia, jednak ich stosowanie wiąże się ze wzrostem kosztów, występowaniem dodatkowych działań niepożądanych i ryzykiem nabywania lekooporności. W zaawansowanych badaniach klinicznych znajduje się wiele nowych związków hamujących bezpośrednio funkcje białek wirusowych (proteazy, polimerazy i białka NS5A) lub czynników komórkowych zaangażowanych w replikację wirusa (cyklofiliny A, mikroRNA – miR-122). Prawdopodobnie w ciągu najbliższego roku wprowadzone zostaną nowe leki pozwalające na całkowite wyeliminowanie interferonu. Jednocześnie prowadzone są badania nad wyznaczeniem czynników prognostycznych odpowiedzi na leczenie WZW C pozwalających na zastosowanie spersonalizowanej terapii. Największym sukcesem w tej dziedzinie było wyznaczenie polimorfizmu nukleotydowego IL-28B, który koreluje ze skutecznością leczenia WZW C w terapii interferonem i rybawiryną. Alternatywą dla leków przeciwwirusowych są szczepienia ochronne, jednak w przypadku WZW C szczepionka jest niedostępna. Uważa się, że efektywne szczepienie powinno wzbudzić humoralną i komórkową odpowiedź immunologiczną, swoistą dla wszystkich genotypów wirusa. W tym celu testuje się nowe rodzaje szczepień, obejmujące szczepionki podjednostkowe i genetyczne. Najskuteczniejsze z nich są w I i II fazie badań klinicznych. Praca podsumowuje najważniejsze dokonania ostatnich lat w dziedzinie badań nad nowymi lekami i szczepionkami skierowanymi przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C.
DOI: 10.5604/17322693.1165197
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hepatitis C virus [130 powiązanych rekordów]
     Antivirals [5 powiązanych rekordów]
     antiviral therapy [23 powiązanych rekordów]
     Viral Vaccines [90 powiązanych rekordów]
     leki przeciwwirusowe [0 powiązanych rekordów]
     terapia przeciwwirusowa [0 powiązanych rekordów]
     szczepionki przeciwwirusowe [0 powiązanych rekordów]