Mikropęcherzyki pochodzenia śródbłonkowego (EMP) rola w fizjologii i patologii

Ewa Sierko 1, Monika Sokół 2, Marek Z. Wojtukiewicz 1
1 - Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Białostockie Centrum Onkologii
2 - Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 925-932
ICID: 1165195
Article type: Review article
 
 
Mikropęcherzyki pochodzenia śródbłonkowego (EMP) powstają w wyniku aktywacji i/lub apoptozy
komórek śródbłonka naczyń (ECs). Na swojej powierzchni zawierają różne białka powierzchniowe,
elementy cytoplazmatyczne oraz wykazują ekspresję wielu antygenów swoistych dla ECs.
Stężenie fizjologiczne EMP we krwi obwodowej jest niewielkie. W stanach patologii wzrost zawartości
EMP w osoczu krwi wpływa na proces krzepnięcia krwi, angiogenezę i reakcję zapalną.
Mikropęcherzyki pochodzenia śródbłonkowego przyczyniają się do aktywacji procesu krzepnięcia
krwi w sposób pośredni i bezpośredni. Aktywują kaskadę krzepnięcia krwi w sposób bezpośredni
przez ekspresję na swojej powierzchni czynnika tkankowego (TF). Natomiast pośrednio również
przyczyniają się do aktywacji procesu krzepnięcia przez obecność na ich powierzchni ujemnie
naładowanych fosfolipidów, działających katalityczne na kompleksy czynników krzepnięcia (TF/
VII, kompleks protrombinazy i tenazy) i dostarczają miejsc wiążących czynnikom krzepnięcia:
IXa, VIII, Va, IIa. W warunkach in vitro EMP przenoszą TF na monocyty i aktywowane płytki krwi,
wiążąc się z nimi przez cząsteczki adhezyjne. Mikropęcherzyki pochodzenia śródbłonkowego
wykazują także ekspresję czynnika von Willebranda i w ten sposób mogą indukować agregację
płytek krwi. Ponadto, wykazano, iż EMP odznaczają się wysoką ekspresją cząsteczek adhezyjnych,
czynników wzrostu i metaloproteinaz (MMP-2 i MMP-9), wpływając tym samym na pobudzenie
procesu angiogenezy. Co więcej, obecne na powierzchni EMP składowe dopełniacza C3 i C4 biorą
udział w procesie zapalnym. W artykule przedstawiono dotychczasowy
stan wiedzy na temat biologii
i patofizjologii EMP oraz omówiono ich udział w patofizjologii różnych stanów chorobowych.
DOI: 10.5604/17322693.1165195
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mikropęcherzyki pochodzenia śródbłonkowego [0 powiązanych rekordów]
     EMP [2 powiązanych rekordów]
     krzepnięcie krwi [5 powiązanych rekordów]
     angiogeneza [36 powiązanych rekordów]
     proces zapalny [4 powiązanych rekordów]
     Blood Coagulation [312 powiązanych rekordów]
     EMP [2 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]