Komórki macierzyste krwi pępowinowej – zastosowanie terapeutyczne

Beata Bielec 1, Rafał Stojko 2
1 - Studium Doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 853-863
ICID: 1162675
Article type: Review article
 
 
Od wielu już lat transplantacja hematopoetycznych komórek macierzystych jest wykorzystywana w zwalczaniu niektórych chorób układu krwiotwórczego. Bardzo długo do tej metody jako źródła HSC wykorzystywano jedynie szpik kostny. Jednak do wykonania allogenicznego przeszczepu szpiku konieczny jest zgodny antygenowo dawca. Przeszczepy od niespokrewnionych dawców są powiązane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji „przeszczep przeciw gospodarzowi”, odrzuceniem przeszczepu, a w związku z tym zwiększoną śmiertelnością poprzeszczepową. Wiele lat temu wykazano, że we krwi pępowinowej, podobnie jak w szpiku kostnym i krwi obwodowej, występują krwiotwórcze i mezenchymalne komórki macierzyste zdolne do różnicowania w różne typy komórek oraz że krew pępowinowa może być źródłem komórek macierzystych do transplantacji. Dzięki temu odkryciu są podejmowane liczne próby ich potencjalnego wykorzystania w leczeniu chorych hematologicznych, metabolicznych i w medycynie regeneracyjnej. Komórki macierzyste krwi pępowinowej wykazują cechy pośrednie między komórkami embrionalnymi, a dorosłego organizmu. Od tych ostatnich odróżnia je długość telomerów, aktywność telomerazy oraz mniejsze ryzyko akumulacji mutacji DNA czy aberracji chromosomalnych. Ograniczeniem transplantacji wydaje się tylko ilość pobieranej krwi pępowinowej, która przeciętnie wystarcza do przeszczepu dziecku o masie 40-50 kg. Pobranie krwi pępowinowej jest prostym, krótko trwającym zabiegiem niepowodującym żadnego zagrożenia ani dla noworodka ani dla matki. Krew pępowinowa pozyskiwana jest w czasie porodu, a następnie zamrażana i przechowywana w Bankach Krwi Pępowinowej na całym świecie.
DOI: 10.5604/17322693.1162675
PMID 26206998 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     umbilical blood cord [0 powiązanych rekordów]
     Hematopoietic Stem Cells [67 powiązanych rekordów]
     Mesenchymal Stem Cells [105 powiązanych rekordów]
     Transplantation [251 powiązanych rekordów]