Nowe adipokiny o potencjalnym znaczeniu w patogenezie otyłości i zaburzeń metabolicznych

Emilia Korek 1, Hanna Krauss 1
1 - Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 799-810
ICID: 1161415
Article type: Review article
 
 
Od czasu identyfikacji w 1994 r. leptyny, hormonu wytwarzanego przez adipocyty, tkanka tłuszczowa stała się obiektem wnikliwych badań, które przyczyniły się do odkrycia, że komórki tkanki tłuszczowej są zdolne do syntezy i wydzielania biologicznie czynnych substancji, zwanych adipokinami. Zaliczane do adipokin liczne cytokiny, enzymy i hormony peptydowe spełniają wielokierunkowe funkcje biologiczne, w tym m.in. uczestniczą w regulacji łaknienia, utrzymywaniu homeostazy energetycznej, metabolizmie węglowodanów i tłuszczów, regulacji hemostazy naczyniowej, ciśnienia tętniczego, procesów zapalnych i immunologicznych. U pacjentów otyłych koordynacja tych procesów ulega rozregulowaniu, a profil wydzielania adipokin specyficznym zmianom, predysponując do rozwoju m.in. oporności na insulinę, nadciśnienia i stanu zapalnego. W związku z tym adipokiny są przedmiotem ciągłych badań, a rodzina tych substancji stale powiększa się o nowo odkryte związki. W pracy przedstawiono stan wiedzy na temat białka wiążącego retinol 4 (RBP4), czynnika tkanki tłuszczowej indukowanego głodzeniem/białka podobnego do angiopoetyny 4 (FIAF/ANGPTL4), czynnika wzrostu fibroblastów 21 (FGF21), dipeptydylopeptydazy IV (DPP4) oraz iryzyny, czyli nowych adipokin, które potencjalnie mogą odgrywać ważną rolę w patogenezie zaburzeń metabolicznych związanych z otyłością. Wiedza na temat funkcji nowo odkrytych adipokin jest niezwykle ważna w ich przyszłych zastosowaniach terapeutycznych w zespole metabolicznym.
DOI: 10.5604/17322693.1161415
PMID 26206994 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     adipokines [40 powiązanych rekordów]
     Obesity [1438 powiązanych rekordów]
     Obesity [1438 powiązanych rekordów]
     adipokiny [11 powiązanych rekordów]