Endocytoza niezależna od klatryny – rola w patomechanizmie chorób i aspekty farmaceutyczne

Bogusława Konopska 1, Krzysztof Gołąb 1, Jakub Gburek 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 763-776
ICID: 1160614
Article type: Review article
 
 
Endocytoza niezależna od klatryny (CIE) jest procesem pobierania przez komórki różnych cząstek, w tym również drobnoustrojów chorobotwórczych, bez udziału białka opłaszczającego klatryny. Zachodzi w komórkach ssaków i jest regulowana białkowo-lipidowym składem błon komórkowych. Poznanie różnych szlaków CIE pozwoliło na identyfikację nowych mechanizmów molekularnych uczestniczących w pobieraniu cząsteczek i w sygnalizacji komórkowej oraz wyjaśniło ich rolę w procesach patologicznych. W pracy opisano choroby związane z genetycznymi wadami białek uczestniczących w CIE oraz związek między ich ekspresją a patomechanizmem miażdżycy, hipercholesterolemii, cukrzycy i nowotworzeniem. Przedstawiono również rolę CIE w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pierwotniakowych. Opisano możliwości wykorzystania endocytozy niezależnej od klatryny do zwiększenia wchłaniania leków i ich przechodzenia przez błony biologiczne oraz do projektowania swoistych nanonośników, pobieranych selektywnie przez komórki.
DOI: 10.5604/17322693.1160614
PMID 26206992 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Caveolae [2 powiązanych rekordów]
     endocytosis of pathogens [0 powiązanych rekordów]
     Nanoparticles [202 powiązanych rekordów]
     endocytoza patogenów [0 powiązanych rekordów]
     kaweole [0 powiązanych rekordów]
     nanocząsteczki [1 powiązanych rekordów]