Charakterystyka wybranych mechanizmów molekularnych wpływających na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwdepresyjnych

Agnieszka Jeleń 1, Aleksandra Sałagacka 1, Ewa Balcerczak 1
1 - Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 753-762
ICID: 1160610
Article type: Review article
 
 
Na depresję cierpi ponad 350 milionów ludzi na świecie, a prognozowany jest dalszy wzrost liczby zachorowań. Potrzeba poznania mechanizmów rozwoju tej choroby oraz sposobów jej skutecznego zwalczania ciągle wzrasta. Leczenie farmakologiczne jest głównym elementem terapii przeciwdepresyjnej, a jej niepowodzenie jest istotnym problemem psychiatrii klinicznej. Mimo dużej liczby dostępnych leków, jedynie 50% poddawanych terapii pojedynczym preparatem uzyskuje remisję. Czynniki genetyczne predysponujące do rozwoju choroby oraz prognozujące przebieg jej leczenia nadal nie są dobrze scharakteryzowane i wykorzystywane, mimo że najprawdopodobniej odgrywają znaczącą rolę w obu zjawiskach. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczącej wpływu wybranych genów na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwdepresyjnych przez zmianę funkcji i/lub budowy kodowanych przez nie białek. Opisano najlepiej poznane polimorfizmy genów kodujących izoenzymy należące do grupy enzymów cytochromu P-450, zaangażowane w metabolizm powszechnie stosowanych leków przeciwdepresyjnych, do których należą: CYP2C19, CYP2D6 oraz CYP1A2 i CYP3A4/5. Scharakteryzowano także cztery polimorfizmy genu ABCB1 (rs 1045642, rs 2032582, rs 1128503 i rs 2032583), kodującego glikoproteinę P zaangażowaną w transport dużej grupy preparatów stosowanych w terapii depresji. Dla dobra pacjentów cierpiących na depresję, celem poprawy efektywności terapii, istotna wydaje się ocena i uwzględnienie wszystkich, poznanych dotąd, mechanizmów w planowaniu leczenia.
DOI: 10.5604/17322693.1160610
PMID 26206991 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cytochrome P-450 [15 powiązanych rekordów]
     P-Glycoprotein [59 powiązanych rekordów]
     genetic polymorphism [111 powiązanych rekordów]
     Pharmacogenetics [164 powiązanych rekordów]
     Treatment Outcome [16462 powiązanych rekordów]
     Depression [1288 powiązanych rekordów]
     depresja [207 powiązanych rekordów]