Rola stresu oksydacyjnego w raku pęcherza moczowego

Ewa Sawicka 1, Agnieszka Lisowska 1, Paweł Kowal 2, Anna Długosz 1
1 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny
2 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 744-752
ICID: 1160361
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono wpływ stresu oksydacyjnego i nitracyjnego na szlaki sygnałowe oraz czynniki transkrypcyjne uczestniczące w powstawaniu nowotworów pęcherza. W krajach uprzemysłowionych rak pęcherza moczowego zajmuje czwarte miejsce wśród najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Najnowsze badania wskazują na udział stresu oksydacyjnego i nitracyjnego w powstawaniu i rozwoju tej choroby. Zaburzenia oksydacyjno-redukcyjne są charakterystyczne zarówno dla inicjacji, jak i progresji choroby. Obserwowane są zmiany w aktywności czynników transkrypcyjnych, takich jak: czynnik jądrowy NF-κB, AP-1, Nrf2 i STAT3 oraz indukowany hipoksją – HIF-1α. Ponadto, badania wskazują na udział stresu oksydacyjnego w regulacji kaskady MAPK oraz jej zaangażowanie w karcynogenezie obejmującej pęcherz moczowy. Przykładem kinaz należących do rodziny MAPK są kinazy ERK, których ekspresja jest proporcjonalna do stopnia zaawansowania raka pęcherza i jego złośliwości. Tlenek azotu również odgrywa istotną rolę w biologii guzów. Nadmierne wytwarzanie NO może zarówno hamować, jak i sprzyjać rozwojowi guza w zależności od stężenia, czasu działania i mikrośrodowiska nowotworu. Liczne badania wskazują, że nowotwory pęcherza charakteryzują się nasilonym wytwarzaniem NO. Reaktywne formy azotu, podobnie do wolnych rodników tlenowych, mogą powodować oksydacyjne i nitracyjne uszkodzenia DNA, są też zdolne do potranslacyjnej modyfikacji białek. W przeciwieństwie do RFT, których nadmierne wytwarzanie może wynikać m.in. z narażenia na karcynogenne ksenobiotyki, tlenek azotu w dużych stężeniach jest wytwarzany podczas stanu zapalnego. Długotrwała aktywność iNOS odgrywa więc ważną rolę w karcynogenezie związanej z reakcją zapalną, charakterystyczną również dla raka pęcherza moczowego.
DOI: 10.5604/17322693.1160361
PMID 26206990 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bladder cancer [53 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     NO [53 powiązanych rekordów]
     MAPK [17 powiązanych rekordów]
     Transcription Factors [645 powiązanych rekordów]
     rak pęcherza [1 powiązanych rekordów]