Białka CNC w fizjologii i patologii

Agnieszka Gęgotek 1, Elżbieta Skrzydlewska 1
1 - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 729-743
ICID: 1160360
Article type: Review article
 
 
Do białek CNC zalicza się białka Bach1, Bach2 oraz cztery homologiczne czynniki transkrypcyjne:
Nrf1, Nrf2, Nrf3 oraz p45NF-E2. Czynniki należące do tej grupy białek pełnią funkcje
w ochronie komórek przed skutkami stresu oksydacyjnego. W warunkach fizjologicznych
pozostają w postaci nieaktywnej w cytoplazmie lub ulegają degradacji. Natomiast w warunkach
stresu oksydacyjnego ulegają translokacji do jądra komórkowego i przyłączają się do
cząsteczki DNA w obszarze ARE. Dochodzi do transkrypcji genów kodujących cytoprotekcyjne
białka, takie jak enzymy II fazy lub niskocząsteczkowe białka antyoksydacyjne (tj. tioredoksyna,
ferrytyna, metalotioneiny) odpowiedzialne za ochronę komórki przed reaktywnymi
formami tlenu (RFT). Aktywność transkrypcyjna tych białek zależy bezpośrednio od stanu
redoks komórki. RFT jako wtórne przekaźniki sygnałów hamują cytoplazmatyczne inhibitory
białek CNC, a także nasilają aktywność kinaz (MAPK, PKC, PI3K, PERK), prowadząc do
fosforylacji czynników transkrypcyjnych. Sprzyja to ich translokacji do jądra komórkowego
i tworzeniu kompleksów inicjujących ekspresję genów. Zaburzenia regulacji aktywności
czynników transkrypcyjnych należących do białek CNC wywołane mutacjami genów, modyfikacjami
epigenetycznymi, czy też zwiększoną aktywnością białek p62, p21 lub onkogenów
k-Ras, B-Raf i c-Myc wywołują zmiany w poziomie ekspresji genów zależnych od ARE, co
może prowadzić nawet do procesu kancerogenezy. Czynniki transkrypcyjne Nrf indukując
ekspresję antyoksydantów oraz enzymów odpowiedzialnych za detoksykację ksenobiotyków
mogą być rozpatrywane jako potencjalny cel oddziaływania czynników chemioprewencyjnych
w terapii przeciwnowotworowej.
DOI: 10.5604/17322693.1160360
PMID 26206989 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     reaktywne formy tlenu [16 powiązanych rekordów]
     ekspresja białek [0 powiązanych rekordów]
     białka CNC [0 powiązanych rekordów]
     Antioxidants [510 powiązanych rekordów]
     Reactive Oxygen Species [380 powiązanych rekordów]
     protein expression [21 powiązanych rekordów]
     CNC proteins [0 powiązanych rekordów]