Kopeptyna – stabilny peptyd C-końcowy preprowazopresyny jako nowy marker stresu u noworodka

Anna Jarosz-Lesz 1, Iwona Maruniak-Chudek 2
1 - Oddział Noworodków Szpitala Zakonu OO. Bonifratrów w Katowicach
2 - Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka GCZD SUM Katowice
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 681-689
ICID: 1157421
Article type: Review article
 
 
Bodźce stresowe, w tym choroby, zaburzają homeostazę ustroju i stymulują wydzielanie wielu hormonów zależnych od pobudzenia podwzgórza, przysadki i nadnerczy. Jednym z ważniejszych hormonów podwzgórzowych wydzielanych w stanach stresu jest wazopresyna (AVP). Stężenie wazopresyny we krwi w stanach chorobowych odzwierciedla nasilenie stresu i zaburzenia wolemii. Oznaczanie wazopresyny jest trudne i obarczone dużym błędem ze względu na krótki okres półtrwania w surowicy i jej niestabilność w pobranych próbkach. Hormon ten, jak i kopeptyna, są peptydami powstającymi w wyniku rozszczepienia większego polipeptydu prekursorowego: preprowazopresyny. Oba peptydy powstają w ilościach ekwimolowych, przy czym kopeptyna jest peptydem o większej stabilności i możliwości oznaczenia z dużą dokładnością. W pracy przedstawiono znaczenie kopeptyny jako markera stresu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu noworodkowego, analizując wpływ wieku ciążowego i drogi porodu. Omówiono również potencjalne jej zastosowanie w ocenie stopnia nawodnienia w okresie adaptacyjnym.
DOI: 10.5604/17322693.1157421
PMID 26206985 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Copeptin [1 powiązanych rekordów]
     vasopressin [19 powiązanych rekordów]
     stress markers [0 powiązanych rekordów]
     newborn [319 powiązanych rekordów]
     postnatal weight loss [0 powiązanych rekordów]
     degree of hydration [0 powiązanych rekordów]
     kopeptyna [0 powiązanych rekordów]
     markery stresu [0 powiązanych rekordów]